Quality of diabetes care in people with diabetes and psychiatric disorders

Abstract

Personer der lever med svær psykisk sygdom, såsom skizofreni eller svær depression, har 2-3 gange større risiko for at udvikle type 2 diabetes sammenlignet med den generelle befolkning. Det at leve med diabetes samtidig med svær psykisk sygdom er forbundet med en større risiko for at udvikle diabetes komplikationer og tidligere død. Årsagen til disse forskelle er kompleks og ikke fuldt belyst. Forskellene kan skyldes bivirkninger af den antipsykotiske medicin og usund livsstil eller utilstrækkelig diabetesbehandling. Tidligere forskning har foreslået at psykiatriske sundheds-professionelle kan have en afgørende rolle i forhold til at forbedre diabetesudfald blandt personer med diabetes og svær psykisk sygdom, men en barriere, er manglende viden og færdigheder i diabetes.
Det overordnede formål med denne Ph.d.-afhandling var således at undersøge kvaliteten af diabetesbehandling blandt personer med diabetes og svær psykisk sygdom (Studie 1 og 2) og undersøge effekten af en diabetesuddannelse til psykiatriske sundhedsprofessionelle (studie 3). Effekten blev målt på de sundhedsprofessionelles viden og færdigheder i diabetes og kvaliteten af diabetesbehandling, oplevet støtte til diabetes, og psykosocialt helbred blandt personer med diabetes og svær psykisk sygdom.
Dette blev udført ved først at undersøge forskelle i diabetesbehandling blandt personer med type 2 diabetes og svær psykisk sygdom sammenlignet med personer med type 2 diabetes uden svær psykisk sygdom i et nationalt register studie (Studie 1). Derefter undersøgte jeg kvaliteten af diabetesbehandling, håndtering af diabetes i hverdagen, oplevelsen af støtte til diabetes og psykosocialt helbred (f.eks. diabetes stress) blandt personer med diabetes og svær psykisk sygdom der var i behandling på psykiatriske ambulatorier i Region Hovedstaden (Studie 2). Dette blev fulgt op med en intervention, hvor alle psykiatriske sundhedsprofessionelle fra fire psykiatriske ambulatorier (interventionsgruppen) modtog tredages diabetesundervisning, mens fire andre psykiatriske ambulatorier fortsatte almindelig klinisk praksis (kontrolgruppen). Effekten af diabetesuddannelsen blev målt på de psykiatriske sundhedsprofessionelles viden og færdigheder i diabetes, og kvaliteten af diabetes behandling, diabetes støtte og psykosocialt helbred efter 6 og 12 måneder, blandt personer med diabetes i interventionsgruppen sammenlignet med personer med diabetes i kontrolgruppen.
Resultaterne viste at kvaliteten af diabetesbehandlingen var markant dårligere blandt personer med diabetes og svær psykisk sygdom sammenlignet med personer med diabetes uden svær psykisk sygdom. Den mest markante forskel blev observeret for måling af urin albumin kreatinin ratio og øjenscreening (Studie 1). Blandt personer der blev behandlet på psykiatriske ambulatorier, var der en høj andel der modtog diabetesbehandling i overensstemmelse med de nationale behandlings-vejledninger, men en lille andel havde velreguleret niveauer af LDL-kolesterol. Samtidig oplevede majoriteten dårlig trivsel og 51% oplevede høj diabetes stress (Studie 2).
Tre dages diabetes undervisning resulterede i mere viden og færdigheder i diabetes blandt de psykiatriske sundhedsprofessionelle i interventionsgruppen. Personer der blev behandlet i interventionsgruppen, fik forbedret kliniske mål efter 6- og 12-måneder og oplevede mindre diabetes stress efter 12-måneder, sammenlignet med personer der blev behandlet i kontrolgruppen (Studie 3).
At leve med en svær psykisk sygdom samtidig med diabetes er forbundet med en markant dårligere diabetesbehandling sammenlignet med personer uden svær psykisk sygdom. Personer med diabetes og svær psykisk sygdom i behandling på psykiatriske ambulatorier oplevede dårlig trivsel og en høj grad af diabetes stress. En løsning kan være mere integreret behandling, ved at øge viden og færdigheder i diabetes blandt psykiatriske sundhedsprofessionelle. En diabetesuddannelse til psykiatriske sundhedsprofessionelle øgede deres viden og kompetencer i diabetes, og forbedrede kliniske mål og reducerede diabetes stress blandt personer med diabetes og svær psykisk sygdom.
OriginalsprogEngelsk
Antal sider176
StatusUdgivet - 26 jun. 2022

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Quality of diabetes care in people with diabetes and psychiatric disorders'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater