Preeclampsia research in Denmark

Åse Kathrine Klemmensen

Abstract

Ph.d.-studiet er udført i samarbejde med Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, H:S Hvidovre Hospital, og Afsnittet for Perinatal og Ernæringsepidemiologi, Afdelingen for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut. Arbejdet omfatter tre dele, en spørgeskemaundersøgelse vedrørende præeklampsi (PE), der inkluderer alle danske obstetriske afdelinger i 2002. Formålet var at undersøge, hvilke personalegrupper, der indberetter obstetriske diagnoser til Landspatientregisteret (LPR) og hvilke kriterier, der anvendes til at fastsætte diagnosen PE. Besvarelsen var på 97%. Det var overvejende speciallæger, der indberettede diagnosekoder. Vedrørende kriterierne for PE, fandt vi stor variation mellem afdelingerne, ligesom det var svært at applicere »egne kriterier« på tre opdigtede sygehistorier. For at belyse validiteten af PE-diagnosen i LPR gennemgik vi 3.039 fødejournaler. Alle tilhørte kvinder, der deltog i projektet »Bedre Sundhed for Mor og Barn« (BSMB). Gruppen udgjorde 3% af de 101.039 deltagere i BSMB. Niveauet for fejlklassifikation af PE-diagnoserne blev udtrykt ved bestemmelse af sensitivitet, specificitet og kappa-værdi. Specificiteten for PE-diagnoserne var høj ( > 98,5%). Niveauet for sensitiviteten kan optimeres. Kappa-værdierne fordelte sig fra 0,4 ( rimelig ) til 1,0 ( meget gode ). Ved at kombinere informationen fra interviewene i BSMB med diagnoseoplysninger fra LPR, optimerede vi specificiteten. Vi benyttede en metode, hvor sensitivitet og specificitet indgik, for at kunne aflæse påvirkningen af fejldiagnosticeringen på den sande odds-ratio. Dette benyttede vi i vores ætiologiske studier. Blandt 45.063 BSMB-deltagere fandt vi en øget risiko for at få PE blandt gravide med et indtag af C-vitamin under 70 mg/dag, sammenlignet med kvinder, der indtog 70 mg/dag eller derover.
OriginalsprogEngelsk
UdgivelsesstedForsvaret den 27. oktober 2005 kl. 14:30 på Panum Instituttet i København.
StatusUdgivet - 2005

Citationsformater