Praktikforløb i videregående uddannelser

Anne Mette Mørcke, Jette Henriksen, Kristian Raun Thomsen, Ole Lund, Mette Krogh Christensen

Abstract

Praktikforløb i videregående uddannelser kan potentielt være med til at sikre uddannelsernes relevans. Praktik indgår traditionelt på sundhedsområdet og her er en rig forskning i praktik. Det ser ud til, at praktik har betydning for professionsudøvelsen og overgangen til arbejdslivet (1). Vi ønsker derfor at bidrage til spørgsmålet om, hvad der karakteriserer de studerendes og vejledernes roller i praktikforløb og hvilke konkrete muligheder praktik skaber for læring. Vi har gennemført en korttidsetnografisk undersøgelse af tre videregående uddannelser med væsensforskellig, men betydelig praktik (læge, sygeplejerske og idræt) med 9 dages observationer af færdighedstræning og 12 dages observation på 6 forskellige praktiksteder. Derefter har vi interviewet 12 studerende og 9 vejledere om deres syn på praktik og færdighedstræning. Data blev analyseret induktivt i fase 1 og det viste sig, at de med stor mening kunne analyseres narrativt i lyset af Positioning Theory (2) i fase 2. Vi har derfor konstrueret seks typiske narrativer, der udpeger fire grundlæggende temaer på tværs af praktikstederne. De tre temaer udspringer induktivt: sjov versus alvor, at prøve versus at mestre, samt støtte versus selvstændighed. Det fjerde tema udspringer af Positioning Theory analysen: studenter- versus professionel identitet. Fælles for de tre uddannelser fandt vi en høj grad af ’alvor’ i læringen samt et vanskeligt balancepunkt mellem studenteridentitet og den professionelle identitet under praktik. Det ser ud til, at de studerendes rolleskift til en ’alvorlig’ professionel under praktikken sker på tværs af praktikstederne og har stor betydning for deres læring. Deres mulighed for at træne selvstændighed samt vejledernes rolle og forventning til mestring af kompetencer var derimod forskellig mellem praktikstederne. Vi vil gerne diskutere den potentielle betydning af praktik på videregående uddannelser på baggrund af disse fund samt internationale studier (3). Referencer (1) Teunissen & Wilkinson. Learning and teaching in workplaces. In: Dornan, Mann, Scherpbier, Spencer (eds). Medical education – theory and practice. 2011. Elsevier, UK. (2) Harré, Moghaddam, Cairnie, Rothbart, Sabat. Recent advances in Positioning Theory. Theory & Psychology 2009; 19 (1): 5-31. (3) Dornan et al. How and what do medical students learn in clerkships? Experience based learning (ExBL). Advances in Health Sciences Education 2014; 19: 721-749.
OriginalsprogDansk
Publikationsdato2015
StatusUdgivet - 2015
Udgivet eksterntJa
BegivenhedDansk Universitetspædagogisk Netværks konference - Vejle, Danmark - Vejle, Danmark
Varighed: 6 maj 20157 maj 2015

Konference

KonferenceDansk Universitetspædagogisk Netværks konference - Vejle, Danmark
Land/OmrådeDanmark
ByVejle
Periode06/05/201507/05/2015

Citationsformater