Hva er profesjonsrettet forskning? seminar om forskning for, i og på profesjoner – og om annen profesjonsrelevant forskning

85 Downloads (Pure)

Abstract

Hva er profesjonsrettet forskning?

Velkommen til seminar 3 i seminarrekken om universitetssatsing - et samarbeid mellom rektoratet og Senter for profesjonsstudier

Innledere:
Kristian Larsen, Sykepleierutdanningen, Fakultet for helsefag, HiOA

Vidar Sannerhaugen, Administrerende direktør, Campus Kjeller

Vibeke Bjarnø, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, HiOA

Å bli universitet innebærer at både omfanget og kvaliteten på forsknings- og utviklingsarbeidet må heves betydelig. I Strategi for universitetssatsing legges det vekt på at forskningsaktiviteten skal økes i bredden samtidig som en skal samle ressurser i spissede områder. Profesjonsrettet forskning skal prioriteres, men det skal samtidig være rom for disiplinrettet og tverrfaglig forskning med relevans for profesjonene.

•Hva innebærer det både å satse i bredden og å samle ressursene i spissede områder? Hva skal til for å heve kvaliteten? Er det en realistisk strategi?
•Hva betyr det at forskningen skal være profesjonsrettet eller profesjonsrelevant?
•Satsingen på forskning skal også bidra til verdiskaping, innovasjon og entreprenørskap. Hva innebærer det?
I et universitet er integrasjonen av forskning og undervisning et grunnleggende premiss. Universitetsstrategien legger også opp til styrking av utdanningene, med særlig vekt på bachelorutdanningene. Den etablerer et triangulært forhold mellom forskning, utdanning og yrkesutøvelse.

•Hva kreves av en forskningsstrategi som sikter inn mot å utvikle både yrkesfeltet og den forskningsbaserte kunnskapen?
•Hvordan kan forskning og utdanning kobles?

OriginalsprogNorsk
Publikationsdato25 jan. 2012
Antal sider19
StatusUdgivet - 25 jan. 2012
Udgivet eksterntJa

Citationsformater