Et Geriatrisk Akut Team på den Medicinske Modtagelse Mindsker Risikoen for Genindlæggelse

Abstract

Baggrund Ældre (>65 år) patienter udgør en stadig større andel af de patienter, der henvender sig i Akutmodtagelserne. Studier har vist, at ældre patienter i akutmodtagelserne ofte indlægges under uklar ætiologi, men at et geriatrisk assessment har effekt på overlevelse og funktionsniveau. Litteraturen beskriver varierende effekt på genindlæggelse, men det vides ikke om implementering af et tværfagligt Geriatrisk Akut Teamet (GATE) på den Medicinske Modtage Afdeling (MMA) har effekt på genindlæggelse i målgruppen. Materiale og metode Studiet var designet som et cluster randomiseret kohortestudie. Studiepopulationen bestod af ældre (>65 år) akut indlagte patienter, der kendetegnedes ved generel skrøbelighed og/eller kompleksitet i sygdomshistorie uden behov for specialespecifik behandling. Kontrolgruppen (N=62) fik vanlig udredning og behandling ved medicinsk speciallæge, mens case-gruppen (N=84) fik et geriatrisk assessment ved GATE med fokus på hele patientens situation, samspillet mellem flere samtidige akutte og kroniske sygdomme, funktionsniveau og rehabilitering. Data blev samlet ved journalaudit og genindlæggelse defineret som indlagt indenfor 30 dage efter udskrivelse. Kaplan Meier, Cox Proportional Hazard og logistisk regression blev brugt til at analysere data. Resultat Ældre, der fik vanlig behandling, havde dobbelt så stor risiko for at blive genindlagt indenfor 30 dage sammenlignet med ældre, der blev behandlet i GATE (HR=2,07 CI 95%: 1,03-4,18). Effekten blev medieret af antallet af tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartner, samt antallet af læger der tilså patienten under indlæggelsen på MMA (HR=1,85 CI 95%: 0,88-3,88). Konklusion Vi finder en signifikant positiv sammenhæng mellem GATE og genindlæggelse indenfor 30 dage og indikation af at resultatet kan tilskrives selve indsatsen.
OriginalsprogDansk
Publikationsdato2017
Antal sider1
StatusUdgivet - 2017
BegivenhedLassen dagen 2017: Bispebjerg-Frederiksberg hospitals forskningsdag - Bispebjerg hospital, Bispebjerg, Danmark
Varighed: 7 dec. 20177 dec. 2017

Konference

KonferenceLassen dagen 2017
LokationBispebjerg hospital
Land/OmrådeDanmark
ByBispebjerg
Periode07/12/201707/12/2017

Citationsformater