Effects of Teucrium polium spp. capitatum flavonoids on the lipid and carbohydrate metabolism in rats

Gjoshe Stefkov, Svetlana Kulevanova, Biljana Miova, Suzana Dinevska-Kjovkarovska, Per Mølgaard, Anna Jäger, Knud Josefsen

29 Citationer (Scopus)

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Effects of Teucrium polium spp. capitatum flavonoids on the lipid and carbohydrate metabolism in rats'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Medicin og biovidenskab

Kemi