Behandling med elektrochok øger ikke risikoen for demens

Abstract

Dansk registerstudie finder, at risikoen for at udvikle demens ikke er højere blandt patienter, som blev behandlet med elektrochok for den affektive lidelse, sammenlignet med dem, som fik en anden behandling.


Elektrokonvulsiv terapi (ECT) i behandlingen af affektive tilstande indebærer brug af elektricitet til at inducere epileptiske kramper. Behandlingen er særdeles effektiv ved både depression og mani, men har en række korttidsbivirkninger, hvoraf anterograd amnesi og indlæringsforstyrrelser kan være generende. Mens store metaanalyser ikke har kunnet vise skadelige langtidseffekter af ECT, er der en fortsat bekymring specielt blandt lægfolk om, hvorvidt behandlingen på sigt kan føre til kognitiv svækkelse og accelerere udvikling af begyndende demens. Et nyt dansk studie har udnyttet de danske registre og fulgt over 150.000 patienter, som blev behandlet for en affektiv lidelse på danske hospitaler. Af disse fik næsten 6.000 patienter ECT og blev fulgt i registrene for eventuel senere udvikling af demens. Forfatterne konkluderer, at efter statistisk korrektion for en række baggrundsfaktorer var der ikke tegn på, at ECT var associeret til øget risiko for at udvikle demens i løbet af den femårige observationsperiode.

Professor Poul Videbech, Psykiatrisk Center Glostrup, kommenterer: "Resultaterne er bemærkelsesværdige. Vi ved, at svære depressioner i sig selv medfører en fordobling af risikoen for demens, så derfor er det meget beroligende, at studiet ikke viser nogen overhyppighed af demens efter ECT. Det ville imidlertid være interessant at have en noget længere followuptid. MR-studier af patienter, der har fået ECT, viser da også, at behandlingen øger rumfanget af hippocampus, formentligt ved at stimulere neurogenesen. Typisk vil netop hippocampus udvise atrofi ved svære ubehandlede depressioner og ved f.eks. Alzheimers demens-.

Osler M, Rozing MP, Christensen GT et al. Electroconvulsive therapy and risk of dementia in patients with affective disorders: a cohort study. Lancet Psychiatry 2018;5:348-56.
OriginalsprogDansk
TidsskriftUgerskrift for Læger
ISSN0041-5782
StatusUdgivet - 10 apr. 2018

Citationsformater