Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Zero Self-Harm

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Metode: Et 2 -arms parallelgruppe randomiserede klinisk superioritets undersøgelse , som vil inkludere 280 deltagere. Forsøget undersøger om den udviklede Zero Self-Harm app, signifikant kan mindske selvskade hos de deltagere som modtager appen, sammenlignet med kontrolgruppen. Kontrolgruppen vil komme på venteliste og få appen efter et halvt år. Deltagerne vil blive fulgt i et halvt år, og vil besvare spørgeskemaer hver 3. måned (dvs tre målepunkter).

Resultater: Det primære effektmål er den gennemsnitlige månedlige forskel i antallet af selvskadeepisoder efter 6 måneder i gruppen som modtager appen, sammenlignet med kontrolgruppen. Eksplorative effektmål er reduktion i selvmordsadfærd, depression og bedre trivsel i gruppen som modtager appen.

Diskussion: Dette studie undersøger effekten af en simpel og lettilgængelig app, til personer med selvskade. Hvis appen viser en effekt, har den potentiale for at tilbyde hjælp og støtte til en større gruppe mennesker, som på ikke modtager behandling. Da selvskade ofte er en skjult og tabubelagt adfærd, søger personer med selvskadende adfærd, ofte ikke hjælp. Det betyder at selvskade ofte først bliver opdaget, når det har udviklet sig til en psykiatrisk diagnose, eller selvmordsadfærd. En diskret og anonym selvhjælpsapp, kan derfor være en nem og omkostningsfri måde at tilbyde hjælp til denne gruppe mennesker.
StatusIgangværende
Periode01/05/202031/05/2023

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - • Disruptive, Impulse Control, and Conduct Disorders, • Suicide, • Psychological Techniques, • Psychotherapy, • Psychosocial intervention, • Behavior and Behavior Mechanisms, • Randomized Controlled Clinical Trial

ID: 61799644