Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Young peoples Risk of Suicide Attempt - YRSA projektet

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
"BAGGRUND: Raten for selvmordsforsøg hos unge har været stigende siden årtusindeskiftet. Dette er alarmerende, da risikoen for fuldbyrdet selvmord er højere hos dem med tidligere selvmordsforsøg. I Danmark er vores viden om selvmordsforsøg mest baseret på dem, der har været bragt på hospitalet pga skaderne fra et selvmordsforsøg. Internationale studier har rapporteret at blandt unge med selvmordsforsøg er det kun op til 9% som behandles på hospitalet, og derfor mangles viden om unge, der ikke har været på hospitalet med et selvmordsforsøg.

"DATA OG METODE: I YRSA projektet kombineres data fra de nationale registre med data fra Mor-Barn
kohorten på 95,000 unge 18-årige, som er blevet fulgt siden deres fødsel. I de unikke data kan vi undersøge hvor mange unge der forsøger selvmord, da vi kan kombinere registerdata om dem, der behandles på hospitalet med Mor-Barn
data om dem, der selv-rapporterer selvmordsforsøg. Herudover identificeres tidlige risikofaktorer for selvmordsforsøg både baseret på registeroplysninger (fx psykiatriske diagnoser, forældres skilsmisse, forældre død, tvangsanbringelse m.m)
samt på information fra 7- og 11-årsopfølgningen i Mor-Barn undersøgelsen (fx søvnproblemer, mobning, selvvurderet psykisk helbred m.m). Ved hjælp af registrerede kontakter i registerdata samt indløste recepter på psykiatrisk medicin vil vi undersøge hvor mange unge som modtager psykiatrisk hjælp efter deres selvmordsforsøg, og herunder identificere facilitatorer og barrierer for at søge psykiatrisk hjælp. "
RESULTATER: Fundene fra projektet vil blive publiceret i internationale videnskabelige tidsskrifter.YRSA resultaterne skal bruges til at skærpe selvmordsforebyggelsesindsatsen for unge.

StatusIgangværende
Periode01/12/202130/11/2025

ID: 61866732