Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Vurdering af det daglige funktionsniveau hos børn med ADHD - en undersøgelse af funktionsskalaen WFIRS

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Formålet med dette studie er at undersøge, hvorvidt funktionsskalaen WFIRS (Weiss Functional Impaiment Rating Scale-Parent) kan benyttes til at måle ændringer i den daglige funktion hos børn og unge med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) i skolen, hjemmet, med kammerater, samt i forhold til selvværd og risikofyldt adfærd.

For at diagnosen ADHD kan stilles, skal der ud over symptomer på opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet og impulsivitet være en tydelig påvirkning af den daglige funktion i flere sammenhænge. Der findes gode metoder til at måle sværhedsgraden af symptomer på ADHD, hvorimod der mangler validerede psykometriske instrumenter til at måle den ledsagende funktionsnedsættelse og ændringer i denne i forbindelse med behandling.

WFIRS er udviklet af den canadiske børne- og ungdomspsykiater Margaret Weiss til at måle funktionsniveau hos børn og unge med ADHD. Instrumentet benyttes i stigende grad, både klinisk og forskningsmæssigt over hele verden, selvom instrumentets psykometriske egenskaber fortsat er spinkelt dokumenteret.

Den forskningsårsstuderende vil undersøge de psykometriske egenskaber af WFIRS i en stor og repræsentativ klinisk kohorte bestående af 225 børn, der diagnosticeres med ADHD og sættes i medikamentel behandling med methylphenidat i Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Region Hovedstaden.

Det er tale om et selvstændigt projekt, der udføres i tilknytning til et igangværende farmakogenetisk studie. Den forskningsårsstuderende vil foretage en initial validering af den danske version af WFIRS instrumentet og samtidig øge vores viden om karakteren og graden af funktionspåvirkning hos de børn, der starter medikamentel behandling for ADHD. Endvidere vil den studerende undersøge om WFIRS score viser forandring før og efter medicinering, og om denne longitudinelle måling korrelerer med ændringer i tilstanden målt med ADHD-Rating Scale, der måler sværhedsgraden af kernesymptomer ved ADHD.

Hvis WFIRS viser gode psykometriske egenskaber inklusive sensitivitet for ændring af barnets funktionsniveau under behandling, vil implementering af WFIRS kunne forbedre diagnostik og behandling af børn med ADHD – fordi der kommer fokus på deres funktionsniveau – og ikke bare deres symptomer.
StatusAfsluttet
Periode10/01/201431/12/2015

ID: 44466649