Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Vindere og tabere i rehabilitering – Et kvalitativt studie af patienter/pårørendes kapitalsammensætning, samt strategier under rehabiliteringsforløb efter svær traumatisk hjerneskade og apopleksi.

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
I dette sociologisk inspirerede empirisk-teoretiske projekt studeres det hvorvidt, der kan findes tegn på ulighed i behandling indenfor hjerneskade rehabilitering og i givet fald hvordan denne praktiseres. Undersøgelsens design er kvalitativ, og vil benytte direkte observation, interview og komparativanalyse, for at svare på hvordan patienter og pårørendes uensartede ressourcer spiller ind i forhold til den konkrete gennemførelse af rehabiliteringsforløbene.

Det overordnede formål for ph.d.-projektet er, ud fra en empirisk-teoretisk vinkel at belyse forskelle og ligheder i rehabiliteringsforløb for patienter med traumatisk hjerneskade (TBI) og apopleksi med fokus på beslutningstagen ved overgange (transition) under indlæggelsesforløbet. Arbejdshypotesen er at økonomisk, kulturel og social kapital, ligesom symbolsk kapital har betydning for beslutningsprocesser i rehabiliteringsforløbene. Særligt den symbolske kapital forudses, at have betydning, for de forskelle der forventes at findes mellem de to patientgrupper. Derudover er formålet at beskrive, hvordan patienter og pårørende mestrer indlæggelsesforløbet, hvilke strategier de iværksætter og hvilke udfordringer de møder.
StatusIgangværende
Periode01/08/201501/08/2018
URLhptt://phlegethon.net

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Rehabilitering, Ulighed i sundhed, Traumatisk hjerneskade, Apopleksi, Kvalitativ

ID: 45890315