Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Vibus – substudie 3/ Anoreksi, behandling og familiefunktion

Projekt: Typer af projekterProjekt

  1. The EmCAP study

    Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Intro:
Den internationale best practice for anoreksi hos børn og unge, Familiebaseret terapi (FBT), indebærer at forældrene overtager ansvaret for spisningen og sikrer at den unge spiser til en vægtøgning. FBT virker bedre end tidligere behandling, men behandlingen skaber samtidig mange og voldsomme konflikter i hjemmet, hvilket har fået forældre og patientforening til at rejse kritik og bekymring for, om behandlingen bevirker alvorlige og langvarige skader på forældre-barn forholdet og familiefunktionen. Studiet gennemføres sammen med patientforeningen Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade (LMS) og vil undersøge påvirkninger på familierne af FBT og danne afsæt for et klinisk forsøg, der skal afprøve evt. nye behandlingstiltag.
Metoder:
Indeværende studie er et eksplorativt understudie til et større paraplyprojekt, hvilket betyder, at afdelingen allerede har erfaring med at involvere størstedelen af patienterne i forskning.
Projektet består af en kombination af kvantitative og kvalitative metoder (spørgeskemaer, en eksperimentel opgave og kvalitative interviews) og undersøger positive og negative forandringer fra start til slut af FBT i forældres stressniveau, familiefunktion, den unges oplevede tilknytning til forældrene og den unges evne til at håndtere følelser.
Den eksperimentelle opgave udføres ved start og slut, spørgeskemaerne ved start, efter 3 måneders FBT og ved slut. Projektet er baseret på en hypotese om, at niveau af familiefunktion efter 3 måneders behandling kan forudsige niveauet på de fire ovenfornævnte parametre ved behandlingsafslutning.
Den kvalitative del af studiet består af separate semi-strukturerede interviews af ca. en times varighed ved afslutning af FBT med 20 dyader af unge og forældre. Interviewene fokuserer på den levede erfaring af FBT og på ændringer i de fire ovenfor nævnte domæner i løbet af behandlingen. Interviewene danner også afsæt for udformning af evt. tillægsintervention og behandlingsmodifikationer, som kan afprøves kvantitativt i et efterfølgende klinisk forsøg, fx. en 14 dages måltids-trænings intervention eller en pårørende supportgruppe (i samarbejde med LMS). Familierne udvælges til at repræsentere både god og dårlig outcome. LMS vil stå for udførelse og transskribering. Interviewene vil blive kodet med det kvalitative kodningssystem NVIVO i et samarbejde mellem LMS og BUC.
Relevans:
Eftersom FBT er ”first choice” behandling af AN hos børn og unge mange sted i verden, så er viden om potentielle sideeffekter vigtig. Dette projekt er et skridt i retning af en mere personaliseret behandling for AN hos børn og uge, hvor effekten af behandlingen på hele familien tages med i billedet.
Forventede resultater:
Med dette studie håber vi allerede efter tre måneders behandling at kunne identificere familier i risiko for negative langvarige bivirkninger af FBT. Efterfølgende vil effekten af en eller to interventioner udover FBT målrettet til disse familier blive testet. Indholdet af disse vil afhænge af behandlingsbehov identificeret i dette projekt, men kunne eks. være 14-dages måltidstræning på et daghospital i BUC eller en pårørende-supportgruppe for forældre og/eller søskende, skræddersyet til familier under langvarig belastning, sidstnævnte i et samarbejde mellem BUC og LMS. Projektet sigter dermed mod en behandling skræddersyet til det enkelte barn og familie. Endelig, ved at undersøge følelseshåndtering før og efter behandling, giver projektet indsigt i, hvorvidt behandlingen kun har effekt på sygdomsspecifikke symptomer, eller om der ses ændringer i den almene sundhedsfremmende kompetence, som emotionsregulering udgør.
Diskussion:
FBT er standardbehandling for anoreksi hos børn og unge både internationalt og i de fleste regioner i Danmark, men det er ikke systematisk undersøgt, hvordan behandlingen påvirker familiefunktion og forældre-barn relation. Projektet vil derfor have stor nyhedsværdi både i Danmark og i den internationale spiseforstyrrelses behandlings- og forskningsverden og vil besvare spørgsmål, som forældre, patientforening og journalister har stillet i den hjemlige debat og andre steder i verden. Samtidig vil forskere, klinikere og berørte familier blive beriget af projektets langsigtede mål med implementering og testning af behandlingsændringer til berørte familier
StatusIgangværende
Periode01/04/202201/04/2024

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Eating Disorders, psychotherapy, Observational study

ID: 69274186