Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

VIA Family Evalueringsstudiet: Børnenes oplevelse og forældrenes tilfredshed med en tværsektoriel intervention

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Intro:
VIA Family evalueringsstudiet har til formål at evaluere VIA Family Team Interventionen. Evalueringen vil fokusere på børnenes oplevelse, den samlede families tilfredshed og VIA Family Teammedarbejdernes oplevelse og vurdering af kvaliteten af det tværsektorielle arbejde. Dette vil ske gennem interviews og spørgeskemaer. Ved at kombinere dette med kommunale data over § 50 og § 11 undersøgelser, vil vi evaluere, hvordan VIA Family Team Interventionen er lykkedes i sin målsætning om at tilbyde en forebyggende tværsektoriel koordineret indsats.

Metoder:
Evalueringsstudiet bygger på et Mixed Method Design, hvori der indgår såvel kvalitative som kvantitative data. Der vil blive foretaget interviews med både de deltagende børn, forældre og VIA Family Teammedlemmerne. Det forventes at interviewe 8 forældre samt at afholde 4 gruppeinterviews med 3-5 børn i hver. Det tilstræbes at rekruttere børn og forældre fra repræsentativt forskellige familieformer, eks. enlig forsørgerstatus, samboende, fraskilte. VIA Family Teammedarbejderne vil blive interviewet enkeltvis for at afdække positive og negative aspekter af det tværsektorielle samarbejde, f.eks. hvilke eventuelle barrierer eller synergieffekter de har oplevet.

Resultater (forventede):
Resultaterne af Evalueringsstudiet vil supplere VIA Family Studiets overordnede effektmål ved at supplere med viden om kvaliteten af interventionen.

Diskussion/Impact (forventet):
I fremtidens psykiatri vil der være behov for langt større fokus på brugernes eget perspektiv og for at vi i langt højere grad inddrager patienters subjektive oplevelser af behandlingssystemet og deres bud på bedre kvalitet og effekt af den behandling, der tilbydes7. Resultaterne af VIA Family Studiet og Evalueringsstudiet bidrager med viden om, hvilke potentialer en tværsektoriel indsats har for at forebygge psykisk sygdom og hvordan tværsektorielle indsatser ift. udsatte familier kan implementeres. Samlet vil dette bidrage til udvikling af et tværsektorielt tilbud målrettet en gruppe, som i dag ikke har optimalt udbytte af mødet med tilbud regionalt og kommunalt. Hvis resultaterne er positive, planlægges VIA Family Team Interventionen udviklet (VIA Family Team 2.0) udrullet i andre regioner og evt. nationalt. Evalueringsstudiet vil desuden bidrage med viden om udvikling af tværsektorielle indsatser generelt, uafhængigt af om interventionen i sig selv har den ønskede effekt på børnenes psykiske trivsel på lang sigt.
StatusIgangværende
Periode01/10/201931/03/2022

ID: 61844438