Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

VEGA - Value of gym-based exercise training in young adults receiving antipsychotic medication - a pragmatic, multicentre randomised controlled trial

Projekt: Typer af projekterProjekt

  1. Boehringer-Ingelheim CONNEX 3

    Projekt: Typer af projekterProjekt

  2. PRESCIENT

    Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
VEGA er et landsdækkende lodtrækningsforsøg, der skal gøre det muligt at afdække effekten af holdtræning i fitnesscenter i sammenligning med standardbehandling på mental sundhed (primært endemål) hos gruppen af unge voksne (18-35 år) i antipsykotisk behandling. Vi vil rekruttere minimum 400 patienter i målgruppen på tværs landets tre største psykiatriske hospitaler (København, Glostrup og Århus). De inkluderede patienter vil via lodtrækning blive fordelt til hhv. en træningsgruppe og en kontrolgruppe i størrelsesforholdet 2:1 i den hensigt at minimere barrierer for rekruttering og fastholdelse. Træningsgruppen får tilbud om deltagelse i særligt tilpasset holdtræning af en times varighed tre gange om ugen i fitnesscenter over en periode på fire måneder. Herefter foretages endnu en lodtrækning for at afdække effekten af to forskellige modeller for tilskyndelse til træning på egen hånd. Træningen varetages af særligt uddannede instruktører (to pr. hold) og en mentor, som selv har været/er psykisk syg. Træningsholdene er forbeholdt målgruppen, som dog har mulighed for at invitere et familiemedlem eller ven med til træningen. Øvrige strategier til fastholdelse (udviklet i samråd med målgruppen ifm evaluering af pilotforsøg) omfatter regelmæssig opfordring og opmuntring til deltagelse på sms, oprettelse af lukket gruppe på sociale medier, ugentlige tilbud om lav-intens træning (fx. yoga), mulighed for træning en-til-en med mentor, enkle og synlige mål for hver træning og aktiv involvering i valg af musik. Kontrolgruppen modtager vanlig behandling og kan fortsætte deres vanlige aktiviteter. Effekten af træningen måles primært i ændring af generel mental sundhed mellem grupperne efter fire måneder. Øvrige effektmål omfatter generelt funktionsniveau (vurderet af psykiater), fysisk helbred (taljeomfang, vægt, fedt i blodet, fedtmasse, blodtryk og puls), livskvalitet, symptomer og sundhedsadfærd. For samtlige målinger gælder, at disse gentages 4, 6 og 12 måneder efter første måling ved indgang i forsøget. Foruden disse målinger vil vi gennemføre en sundhedsøkonomisk evaluering baseret på udregning af udgifter til levering af interventionen sammenholdt med eventuelle besparelser. Endelig foretages en kvalitativ undersøgelse, der skal bidrage til udvikling af ny teori. Sikkerhed ved træningen monitoreres løbende gennem registrering af evt. skader og tvangsindlæggelser. Forsøget er det første af sin art herhjemme og internationalt og vil - uanset at der kan positive positiv effekt eller ikke - bidrage med ny og efterspurgt viden til fordel for en yderst sårbar målgruppe, for hvem der ikke aktuelt findes tilbud om træning, og hvor nytænkning af sundhedsfremmende initiativer er en nødvendighed.
StatusIgangværende
Periode01/07/202131/12/2024
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramTrygfonden
Beløb7.644.300,00 Danske Kroner
Årstal2021
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramHelsefonden
Beløb450.000,00 Danske Kroner
Årstal2021
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramToyotafonden
Beløb200.000,00 Danske Kroner
Årstal2022

ID: 66519342