Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Vagotomy and associations with subsequent risk of mental disorders - as an indicator of the microbiome’s potential influence on the brain through the vagal nerve – A scholarship for research year student

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Intro: Studier på dyr har vist, at mikrobiomet i tarmen kan påvirke hjernen gennem nervus vagus. Dette projekt har til formål at undersøge sammenhængen mellem de tidligere udførte vagotomi operationer, som enten delvist eller helt kan afskære mikrobiomet fra at påvirke hjernen, og om dette påvirker den fremtidige risiko for at udvikle psykisk sygdom.
Metoder: Vi vil undersøge denne sammenhæng i et registerstudie ved hjælp af det danske CPR-register, patientregisteret og det psykiatriske centralregister. Studiepopulationen består af alle mennesker i Danmark i perioden fra 1977 til 2016. Den primære analyse består af en sammenligning af delvise og komplette vagotomi operationer og sammenhængen med enhver form for psykisk sygdom sammenlignet med personer, der ikke har fået udført denne operation. Derefter vil der blive lavet analyser kun inkluderende personer med mavesår, der således har den samme indikation, som dem der har fået foretaget operationen. Herudover vil vi se på sammenhængen med specifikke psykiatriske diagnoser.
Diskussion/impact (forventet): Studiet vil være det første af sin art, der undersøger sammenhænge mellem vagotomi og psykisk sygdom.
StatusIgangværende
Periode01/08/201901/04/2021

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Anxiety Disorders, Mood Disorders, Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders, Epidemiologic, Registerbased research, Observational Study

ID: 61904782