Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Tvangsfikseringer : Hvilke forhold og interventioner modvirker tvangsfikseringer?

Projekt: Typer af projekterProjekt

 1. Traume Bevidst Tilgang (TBT) - Scoping Review

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 2. Brøset Violence Checklist - Scoping Review

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 3. Safewards estimate of implementation tool

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 4. EURO-START

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 5. Recoverystjernen

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 6. Sektorsamarbejde

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 • Bak, Jesper (Projektdeltager)
 • Brandt-Christensen, Anne Mette (Projektdeltager)
 • Sestoft, Dorte Maria, Justitsministeriet. Retspsykiatrisk Klinik , Danmark (Projektdeltager)
 • Zoffmann, Vibeke , Steno Diabetes Center, Danmark (Projektdeltager)
 • Almvik, Roger, St. Olavs Hospital. Avdeling Brøset. Kompetansesenteret, Norge (Projektdeltager)
 • Aggernæs, Karin Helle (Projektdeltager)
Vis graf over relationer
Baggrund
Det er det psykiatriske plejepersonalets opgave både at tage vare på den enkelte patients helbred/sikkerhed men også andre patienters og pårørendes helbred/sikkerhed. Her kan opstå situationer hvor personalet er nødsaget til at anvende magt og i nogle tilfælde tvangsfiksering for at varetage deres hverv.
Selvom tvangsfiksering udføres i henhold til lovgivningen, beskrev Den Europæiske Komité for Forebyggelse af Tortur, både i 2002 og 2008, tvangsfiksering i dage som mishandling/fejlbehandling.

Med henblik på at tilvejebringe et grundlag for at vælge og videreudvikle de sygeplejeinterventioner, der er virksomme til at nedbringe antallet af tvangsfikseringer, ønskes følgende undersøgt:

Formål
Hvilke interventioner og forhold i sygeplejen har indflydelse på anvendelsen af tvangsfiksering?

Design
Studiets forskningsdesign er kvantitativt, korreleret, byggende på register- og spørgeskemadata.
· Et systematisk review af international forskningslitteratur for at finde interventioner og forhold i sygeplejen der modvirker tvangsfikseringer (hypoteser).
· En tværsnitsundersøgelse omhandlende anvendelsen af tvangsfiksering i sammenlignelige europæiske lande.
· En tværsnitsundersøgelse omhandlende interventioner og forhold i Norge og Danmark.
· Beregning af hvilke interventioner der er associeret til/korreleret med antallet af tvangsfikseringer (hypotese testning).
StatusAfsluttet
Periode01/04/200801/01/2016
FinansieringskildeIntern støtte (Offentlig)
ForskningsprogramRegion Hovedstadens Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond
Årstal2008

ID: 32187928