Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Tidlig Opsporing. En indsats for at styrke den tidlige opsporing af psykisk syge kontanthjælpsmodtagere i et jobcenter i København

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Projektet har det formål at skabe et tværsektorielt samarbejde mellem region og kommune, for at forbedre indsatsen over for psykisk sårbare unge mennesker. Projektet består af følgende fire indsatser:

Screening
Efter inspiration fra engelske og hollandske modeller, vil projektet søge at validere (kvalitetssikre), et internetbaseret screeningsværktøj, baseret på spørgeskemaer. Screeningsværktøjet bliver testet på en gruppe borgere i jobcentret, der får en indikation på om de har behandlingskrævende psykisk lidelse.

Sagskonsultation
Psykologer fra PCS tilbyder ugentligt tværfaglig sparring i sager med psykologiske/psykiatriske problemstillinger. Der tilbydes både gruppesparring for sagsbehandlere, samt sagsparring, med deltagelse af både sagsbehandler og borger.

Uddannelsesforløb
Der udvikles et 3 dages undervisningsforløb til sagsbehandlere i JKU, med fokus på ikke-psykotiske psykiske lidelser samt behandlingstilbud og organiseringen i Region Hovedstadens Psykiatri. Formålet er at opkvalificere sagsbehandlerne til bedre at kunne vurdere evt. skånebehov og funktionsniveau hos unge og derved bedre kunne visitere til relevant indsats.

IT baseret katalog over behandlingstilbud i Region H
For at sagsbehandlerne i JKU nemt og hurtigt kan danne sig et overblik over Region Hovedstadens Psykiatri, udvikles en hjemmeside, med det formål at formidle relevant viden om behandlingstilbud, visitationsmuligheder og behandlingsgarantier mm.

Projektet afsluttes med en evalueringsrapport, der udvikles i samarbejde med COWI. Herudover planlægges en rapport samt to videnskabelige artikler.
StatusAfsluttet
Periode01/08/201331/12/2014
FinansieringskildeStatsligt forskningsprogram (Offentlig)
ForskningsprogramPuljen til udsatte borgere i Region Hovedstaden 2012-2015 (50 millioners puljen)
Beløb6.500.000,00 Danske Kroner

ID: 41765221