Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

"The Post Stroke Preventive Trial" (PREVENT)

Projekt: Typer af projekter

  • Hornnes, Nete (Projektleder, faglig)
  • Brink-Kjær, Tove (Projektdeltager)
  • Rønne, Helene B., Danmark (Projektdeltager)
  • Larsen, Klaus, Danmark (Andet)
  • Boysen, Gudrun, Danmark (Andet)
Vis graf over relationer
Baggrund: Hjerneblødning eller hjerneblodprop (apopleksi), rammer årligt omkring 12.000 personer i Danmark. Dødeligheden er høj, idet 31% dør inden for det første år efter apopleksi. De overlevende er i risiko for hjertekarkomplikationer, således rammes 10-15 % af ny apopleksi (recidivapopleksi), inden for det første år. Der er evidens for den forebyggende effekt på recidivapopleksi, blodprop i hjertet (myokardieinfarkt) og død af at nedbringe blodtrykket efter apopleksi. Formål: At iværksætte en forebyggende intervention for apopleksipatienter rettet mod risikofaktorer associeret til forhøjet blodtryk med det overordnede sigte at sænke blodtrykket og om muligt forebygge recidivapopleksi, AMI og død. Metode: 342 patienter randomiseres 1:1 til en forebyggende intervention eller sædvanlig behandling. Patienterne observeres i to efter inklusion. Undersøgelsens outcome: Blodtryk et og to år efter inklusion. Sekundære outcome: Recidivapopleksi, myokardieinfarkt og død.
StatusAfsluttet
Periode01/11/200501/07/2009
Forskningsprogram<ingen navn>

ID: 32540282