Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

The Danish High Risk and Resilience Study – VIA 15

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Undersøgelser af børn af forældre med skizofreni og bipolar lidelse kan give muligheder for at klarlægge årsagsforhold og få indsigt i de processer, der går forud for manifest symptomudvikling. Dette kan danne grundlag for forebyggende tiltag. The Danish High Risk and Resilience Study er en landsdækkende, repræsentativ opfølgningsundersøgelse af 522 børn født af forældre med skizofreni, bipolar affektiv sygdom, og kontrolfamilier.
Børnene blev første gang undersøgt i 2013-2016 (i VIA 7), da de var 7 år gamle. Anden bølge i undersøgelsen (VIA 11) gennemførtes fra 2017-2020 med deltagelse af 89 procent af de oprindeligt inkluderede børn. Tredje undersøgelse: (VIA 15) planlægges gennemført i 2021- 2024.

Formålet med undersøgelsen er:
1) at få dybere indsigt i tidlige sygdomsprocesser ved at studere udvikling i kognitiv funktion, motorisk funktion og ændringer i strukturelle og funktionelle hjerneforhold
2) at få større indsigt i årsagsforhold ved at analysere sammenhængen mellem forskellige indikatorer på sygdomsprocesser, genetiske og epigenetiske forhold, direkte målinger af hjemmemiljøet og andre miljømæssige forhold.
3) at identificere muligheder for tidlig intervention ved at undersøge modificerbare risikomarkører som insufficient støtte og stimulation, traumatiske livsbegivenheder, neurokognitive and socialkognitive vanskeligheder, og tidlige tegn på udvikling af psykisk sygdom.
4) at udvikle og afprøve et kort testbatteri til undersøgelse af børn med forældre med psykisk sygdom
I 2013-2016 etablerede vi The Danish High Risk and Resilience study - VIA 7. Børnenes sproglige, kognitive, sociale, motoriske og psykologiske/psykiatriske udvikling blev grundigt undersøgt. I VIA 11 blev de samme forhold undersøgt hos børnene i 11 års alder sammen med en MR-scanning. Når de bliver 15, skal børnene skal undersøgt igen i VIA 15. Ved denne undersøgelse vil vi igen klarlægge psykiatriske symptomer, neuro- og socialkognitiv og motorisk funktion. MR-scanning vil belyse strukturel og funktionel hjerneudvikling. Vi vil undersøge tegn på begyndende misbrug, selvskade, socialt netværk, søvnforstyrrelser og skærmbrug. Vi vil måle biologiske parameter i blodprøver (epigenetik, immunstatus og diabetes).
Resultaterne fra VIA 7 viste, at specielt børn af forældre med skizofreni havde flere psykiske lidelser og symptomer, dårligere sprogforståelse, dårligere neurokognitiv, socialkognitiv og motorisk funktion sammenlignet med børn i kontrolfamilier. Med data fra VIA 15, kan vi undersøge om disse forskelle fastholdes, formindskes eller forværres, og MR-scanninger fra VIA 11 og VIA 15 vil for første gang gøre det muligt at undersøge strukturelle og funktionelle hjerneforandringer under sygdomsudvikling.
StatusIgangværende
Periode01/10/202001/06/2025

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders, Neurophysiology, observational study, cognition, Epidemiologic

ID: 61928854