Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

The Danish High Risk And Resilience Study – VIA 11

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Børn af forældre med skizofreni og bipolar affektiv sindslidelse har øget risiko for forstyrret udvikling og for at få symptomer på psykisk sygdom. Voksne med psykisk lidelse har større risiko for hjertekarsygdom, diabetes og infektioner, men det fysiske helbred hos børn af forældre med alvorlig psykisk sygdom er ikke før blevet undersøgt grundigt.
Primo 2016 afsluttes første fase af ”The Danish High Risk and Resilience Study – VIA7”, en landsdækkende repræsentativ undersøgelse af i alt 522 7 årige børn født af forældre med skizofreni, bipolar affektiv sygdom, og kontrolfamilier uden disse diagnoser. Børnene har gennemgået tests og interviews, som er relevante for et barns udvikling (sproglig, intellektuel social, motorisk og psykologisk/psykiatrisk). Forældrene er interviewet om barnets tidlige udvikling og deres eget psykiske helbred, og deres kognitive funktion er testet. VIA 11 er anden fase af ”The Danish High Risk and Resilience Study”, og her planlægges en grundig genundersøgelse af børn og forældre, når børnene fylder 11 år.
Formål: at belyse den tidsmæssige udvikling (7 til 11 år) i mistrivsel og symptomer på børnepsykiatriske lidelser; 2) at underøge om virtual reality test kan belyse, om børns rapporter om mobning og tanker om forfølgelse kan forklares af børnenes fortolkning af et standardiseret virtuelt scenarie, hvor de bringes i en simuleret situation, der kan tolkes fjendtligt.
StatusIgangværende
Periode01/08/201631/12/2020

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders, Cognition, Observational study, Epidemiologic, Neuroimaging

ID: 49220307