Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

TEA-forsøget: Tolerabilitet og effekt af antipsykotika hos børn og unge med psykose

Projekt: Typer af projekterProjekt

Dokumenter

  1. Pretreatment Cardiometabolic Status in Youth With Early-Onset Psychosis: Baseline Results From the TEA Trial

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelpeer review

Vis graf over relationer
Intro:
De gavnlige og skadelige effekter af antipsykotika er forholdsvist velundersøgt blandt voksne. Adskillige studier med voksne patienter har fundet, at behandling med antipsykotika er mere effektiv end placebo, hvad angår forbedring af psykosesymptomer og forebyggelse af tilbagefald. Der er dog mangel på forskningsmetodisk valide studier om de gavnlige og skadelige virkninger af antipsykotika anvendt til børn og unge med psykose. Indikationen for anvendelse af disse lægemidler blandt børn og unge er primært baseret på viden, der er ekstrapoleret fra studier af voksne. Dette er problematisk, da mange børn og unge med psykose er behandlingsresistente, og prævalensen af bivirkninger er større blandt børn og unge. Karakterisering af effektivitet og tolerabilitet af antipsykotisk medikamentel behandling til børn og unge med psykose vil føre til en mere rationel og individualiseret behandling, baseret på specifikke psykopatologiske symptomer, kognitive forstyrrelser og somatisk status. Identifikationen af tidlige indikatorer af senere klinisk betydende effekter af antipsykotika er af stor klinisk relevans, idet unødigt lange behandlinger med suboptimal effekt kan undgås. Det primære formål med TEA forsøget er at sammenligne effekt og bivirkninger af to antipsykotika (aripiprazol vs. Quetiapin) blandt børn og unge i alderen 12-17 år (begge inkl.) med psykose. Medicinens effekter er vurderet på psykopatologi, kognitive forstyrrelser og daglig funktionsevne. Herudover er bivirkningsprofiler for de to præperater undersøgt, samt tidlige prædiktorer for senere klinisk betydende effekter af disse antipsykotika. Endvidere er der undersøgt livskvalitet i forløbet af antipsykotisk behandling for psykose, og oplevelsen af stigmatisering som følge af psykisk sygdom.
Planen er at udføre et 12-års klinisk follow-up studie (2022-2025) på TEA trial.

Metoder:
TEA forsøget er et dansk, randomiseret multicenterforsøg. Patienter er randomiseret til en 16 ugers dobbelt-blindet interventionsperiode, med undersøgelse af gavnlige og skadelige virkninger to uger, fire uger og 12 uger efter randomisering. Efter den 16-ugers dobbeltblindede interventionsperiode, er randomiseringskoden brudt.

Resultater (forventede):
Publicerede resultater på TEA trial viser: 1) sammenlignet med raske kontroller akkumulerer unge med første-episode psykose kardiovaskulære risikofaktorer ved en tidlig alder, endda inden antipsykotisk behandling. Dermed skal klinikere være opmærksomme for at hindre tidlig udvikling af metabolisk syndrom for denne patientgruppe. 2) Ved studiets afslutning (12 uger) fandt vi ingen signifikante forskelle på gruppeniveau i sværhedsgraden af psykopatologi mellem patienter behandlet med quetiapin versus aripiprazol. Kardio-metaboliske bivirkninger var højere med quetiapin, hvorimod sedation, ekstrapyramidale bivirkninger og akatisi var mere frekvente ved aripiprazol.

Diskussion/Impact (forventet):
Resultaterne giver ny information om behandlingen af psykose med tidlig debut, som indikerer begrænset antipsykotisk effekt og et højt niveau af bivirkninger, og understreger vigtigheden af bivirkningsprofiler, når der vælges mellem antipsykotika til unge.
StatusIgangværende
Periode01/06/201031/12/2027
URLhttp://www.psykiatri-regionh.dk/menu/Centre/Psykiatriske+centre/Borne-+og+Ungdomspsykiatrisk+Center+Bispebjerg/Forskning/Forskningsaktiviteter/TEA+Fors%C3%B8get.htm
FinansieringskildeAnden offentlig støtte (Offentlig)
ForskningsprogramThe National Research Council for Health and Disease Foundation for Health Promotion
FinansieringskildeAnden offentlig støtte (Offentlig)
ForskningsprogramThe Capital Region Psychiatric Research Foundation
FinansieringskildeAnden offentlig støtte (Offentlig)
ForskningsprogramRegion of Southern Denmark Research Foundation
FinansieringskildeAnden offentlig støtte (Offentlig)
ForskningsprogramPsychiatric Research Foundation Region Zealand
FinansieringskildeAnden offentlig støtte (Offentlig)
ForskningsprogramCapital Region Strategic Research Foundation
FinansieringskildeAnden offentlig støtte (Offentlig)
ForskningsprogramThe Capital Region Research Foundation
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramAP Moller Foundation
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramRosalie Petersens Foundation
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramStevn and Rindom Foundation
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramFoundation for the Promotion of Medical Science
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramTryg Foundation
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramDanish Psychiatric Research Educational Fund
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramPsychiatry Foundation
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramFoundation of 17-12-1981
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramKnud og Dagny Andresens Foundation
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramPsychiatric Research Foundation of 1967
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramDr Sofus Carl Emil Friis and Hustru Olga Friis Scholarship
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramTomrerhandler Johannes Fogs Foundation
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramBrdr Hartmanns Foundation
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramAase and Ejnar Danielsens Foundation
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramJacob Madsen and wife Olga Madsens Foundation
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramCC Klestrup and wife Scholarship
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramLundbeck Foundation Scholarship
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramTomrermester Jorgen Holm and wife Elisas Scholarship

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders, Genetic Techniques, Randomized Controlled Clinical Trial, Neuroimaging, Pharmacology, Recovery, Registerbased research, Psychological assessment and psychometrics, Cognition

ID: 32245645