Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

TAILOR - et randomiseret klinisk forsøg: Udtrapning versus vedligeholdelsesbehandling med antipsykotisk medicin hos patienter med nydiagnosticeret skizofreni eller skizofrenilignende psykose med remission af psykotiske symptomer

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Formålet med lodtrækningsforsøget TAILOR er at undersøge effekten af tæt overvåget, manualiseret udtrapning af antipsykotisk medicin versus vedligeholdelsesbehandling med antipsykotisk medicin hos patienter med nydiagnosticeret skizofreni eller skizofrenilignende psykose.
Forsøgspersonerne skal have opnået mindst tre måneders remission af de psykotiske symptomer efter behandling med antipsykotisk medicin. Effekten vil blive undersøgt i forhold til psykotiske og negative symptomer, medicinforbrug, bivirkninger af antipsykotika, socialt funktionsniveau, kognition, brugertilfredshed, recovery, misbrug af stoffer og alkohol, seksuelt funktionsniveau, livskvalitet og brugerinddragelse.
Forsøget opfylder kvalitetskrav til lodtrækningsforsøg med lægemidler, og det vil bidrage til at skabe evidens for omfanget og varigheden af behandlingen med antipsykotisk virkende medicin efter opnået remission af psykotiske symptomer.
StatusIgangværende
Periode01/01/201631/12/2022

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders, Pharmacology, Randomized Controlled Clinical Trial

ID: 49217573