Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Sygelighed og forbrug af sundhedsydelser hos patienter med angst og somatoforme tilstande. En 3-16 års efterundersøgelse

Projekt: Typer af projekterProjekt

  1. Somatoform Disorders. Mortality, course and use of healthcare

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandling

  2. Health Care Use by Patients with Somatoform Disorders A Register-Based Follow-Up Study*

    Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Vis graf over relationer
Patienter med uforklarede fysiske symptomer, somatoforme tilstande, er hyppige overalt i sundhedsvæsenet. Disse patienter har et stort forbrug af sundhedsydelser, men modtager kun sjældent relevant behandling. Der hersker fortsat usikkerhed om forløbet, diagnosens stabilitet over tid samt afgrænsningen over for somatiske og andre psykiske lidelser, idet de fleste af de forløbsundersøgelser der foreligger, ikke har strakt sig over mere end få år og ikke har interviewdata som basisoplysninger. Det er derfor en række spørgsmål der bedst afklares ved længerevarende observationsperioder, hvilket i denne sammenhæng er muligt, da der foreligger data baseret på strukturerede interviews fra en periode på mellem 2 og 16 år, der er anvendelige til at undersøge forløbet og ydelsesforbruget for somatoforme patienter over en længere periode.

Formål:
1)Har somatoforme patienter et større forbrug af sundhedsydelser i både primær og sekundærsektor, end både angstpatienter og baggrundsbefolkningen
2) Er somatoform tilstand en stabil diagnose, der ikke dækker over en anden psykiatrisk lidelse eller somatisk diagnose, der kan forklare de symptomer der førte til en somatoform diagnose.

Materiale:
Undersøgelsen omfatter patienter, der i perioden 1989-1993 indgik disputatsmateriale samt patienter vurderet fra 1994-2004 af samme undersøger efter samme procedure (SCID):
383 patienter med DSM IIIR Somatoform Disorders
189 patienter med DSMIIIR Anxiety Disorders
5720 kontrolpersoner, med samme alder og køn udtrukket fra cpr- registret

Efterundersøgelsen udføres som en registerundersøgelse med oplysninger om indlæggelser, ambulante ydelser, og omkostninger, herunder førtidspension samt evt. dødsårsag. Data indhentes fra nedenstående registre:
Landspatientregistret
Det Psykiatriske Centralregister
Sygesikringsregistret
Dødsårsagsregistret
DREAM databasen


Inklusionskriterier
Patienterne der indgår i undersøgelsen skal have en angst eller somatoform diagnose. Alle skal ved baseline være undersøgt af samme undersøger, Morten Birket-Smith, med minimum SCID-NP, ligesom der skal foreligge oplysninger vedrørende helbredsmæssig og social anamnese, disposition, aktuelle helbredsmæssige og sociale forhold samt tidligere og nuværende behandling. De skal alle være undersøgt i perioden 1989-2004
StatusAfsluttet
Periode01/02/200731/12/2011

ID: 32204214