Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Substitution af zidovudin med non nukleosid-analog eller lopinavir/ritonavir hos HIV positive som tidligere er behandlet med zidovudin, lamivudin og abacavir– indflydelse på metaboliske forstyrrelser. Et åbent multicenterstudie.

Projekt: Typer af projekter

  • Gerstoft, Jan, The Capital Region of Denmark Rigshospitalet, Danmark (Projektdeltager)
  • Hansen, Ann-Britt E, Odense University Hospital, Danmark (Projektdeltager)
  • Pedersen, Court, Odense University Hospital, Danmark (Projektdeltager)
  • Mathiesen, Lars Reinhardt (Projektdeltager)
  • Laursen, Alex, Aarhus University Hospital, Danmark (Projektdeltager)
Vis graf over relationer
Kombinationsbehandling til HIV-positive kaldet højaktiv antiretroviral terapi (HAART), har medført væsentlig forbedret overlevelse. Kombinationsbehandlingen består oftest af 3 forskellige præparater udvalgt blandt 18 tilgængelige præparater, der er fordelt på tre hovedgrupper kaldet nukleosid-analoger, protease-hæmmere og non-nukleosid-analoger. Oftest er præparaterne i HAART udvalgt, så der indgår stoffer fra 2 forskellige grupper i kombinationen. Kombinationstabletten Trizivir som indeholder tre stoffer (abacavir, zidovudin og lamivudin), som alle tilhører den samme stofgruppe (nukleosid-analogerne) har dog været almindelig. Nye undersøgelser giver begrundet mistanke om, at Trizivir ikke er helt så effektiv på længere sigt som kombinationsbehandlinger, hvor der indgår medicin fra to ud af de tre hovedgrupper af medicin. Det må derfor på nuværende tidspunkt anses for berettiget at tilbyde disse patienter overgang til andet antiretroviralt regime. I Danmark drejer det sig om cirka 240 patienter, der aktuelt er i behandling med Trizivir. For at øge den antivirale effekt vil patienterne blive tilbudt at erstatte zidovudin med efavirenz (non nukleosid-analog), viramune (non-nukleosid-analog) eller lopinavir/ritonavir (protease-hæmmer) i prioriteret rækkefølge. Alle patienter vil fortsætte med nukleosid-analogerne abacavir og lamivudin Individuelle forhold kan dog betyde, at patienten fortsætter med Trizivir. Desværre har det vist sig, at den antivirale behandling kan være årsag til langtidsbivirkninger blandt andet i form af ændret fedtfordeling. Udvikling af ændringer i fedtfordeling viser sig ved svind af fedt svarende til ansigt, arme, ben og baller, samt mulig ophobning af fedt svarende til specielt mave og evt. bryster. Denne bivirkning kaldes HIV-associeret lipodystrofi og er bl.a. forbundet med ændringer i fedtstofskifte og begyndende tegn på sukkersyge. Man mener, at den antivirale behandling er årsag til udvikling af lipodystrofi. Undersøgelser tyder på at ophør med zidovudin kan medføre begyndende nor-malisering af tidligere fedtsvind svarende til ansigt, arme, ben og baller, men dette er ikke endelig afklaret. Patienter i Trizivir behandling, der skiftes til en af ovennævnte behandlingskombinationer eller fortsætter med Trizivir vil blive tilbudt at deltage i nærværende studie med tæt registrering af metaboliske bivirkninger – dvs. ændringer i fedtfordeling, cholesteroltal og sukkersfofskifte – igennem to år. Formål: Primære formål: 1)at opgøre ændringer i fedtfordeling efter ophør med zidovudin 2)at opgøre ændringer i cholesteroltal og sukkerstofskifte efter opstart af non nukleosid-analog eller lopinavir/ritonavir hos patienter med velbehandlet HIV-infektion. Sekundære formål: at sammenligne ovennævnte behandlingskombinationer hensyn til antiretroviral styrke, bivirkninger, tolerance og livskvalitet under behandlingen.
StatusIgangværende
Periode01/03/200431/05/2007
URLhttp://clinicaltrials.gov/ct/show/NCT00139178?order=18
Forskningsprogram<ingen navn>

ID: 32505851