Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

SoREAL: Virtual Reality til behandling af angst

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Formålet med SoREAL forsøget er at undersøge effekten af kognitiv adfærdsterapi (KAT-Kontrol) versus kognitiv adfærdsterapi tillagt virtual reality eksponering, (KAT-VR) hos patienter diagnosticeret med socialangst og/eller agorafobi. 302 patienter med diagnosen socialangst (F40.1) og/eller agorafobi (F40.0) i alderen 18-75, henvist til behandling for socialangst og/eller agorafobi i moderat til svær grad på psykoterapeutiske centre indenfor Region Hovedstadens Psykiatri og Region Nordjyllands Psykiatri, vil indgå i lodtrækningsforsøg, såfremt vurderes egnet til KAT gruppeterapi og de giver samtykke til deltagelse. Patienterne modtager 14 ugers intervention på de psykoterapeutiske centre, hvoraf 8 sessioner er eksponering. Patienterne undersøges ved inklusion i forsøget, samt efter endt behandling, samt efter et år af blindede forskere. Undersøgelsen består af interviews og spørgeskemaer.

Hypotesen for forsøget er, at patienter behandlet med Virtual Reality Eksponering, oplever større reduktion i angstsymptomer sammenlignet med kontrolgruppen. Projektets resultater vil informere fremtidig forskning, samt klinisk praksis for virtual reality eksponering i psykiatrisk regi.
StatusIgangværende
Periode01/02/201901/02/2022

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Anxiety Disorders, psychotherapy, Randomized Controlled Clinical Trial

ID: 61699218