Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Søvnstruktur hos flygtninge diagnosticeret med PTSD

Projekt: Typer af projekterProjekt

 1. ScoRe: assessing refugee health in a cultural context

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 2. Neurofeedback as a treatment for trauma-affected refugees

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 3. Imagery Rehearsal Therapy Groups

  Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
FORMÅL:
Projektets formål er at undersøge søvnstruktur hos traumatiserede flygtninge med Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) sammenlignet med raske kontrolpersoner. Studiet er et proof-of-concept studie og hypotesegenererende i forhold til, hvordan fremtidige studier af søvnstrukturen hos patienter med PTSD bør tilrettelægges. Specifikt testes følgende hypoteser:
•Søvnstruktur og søvnarkitektur hos flygtninge med PTSD adskiller sig fra
raske kontrolpersoner
•Der er en øget forekomst af drømmeaktivitet og en association med
RSWA/RBD hos flygtninge med PTSD sammenlignet med raske
kontrolpersoner
•Der er en øget forekomst af søvnapnø og PLMs hos flygtninge med PTSD
sammenlignet med raske kontrolpersoner

METODE:
Tværsnitsstudie af 20 flygtninge diagnosticeret med PTSD samt 20 raske kontrolpersoner. Raske kontrolpersoner vil blive matchet på køn og alder og vil blive rekrutteret via forsøgsperson.dk og snowball sampling.

Alle patienter henvist til behandling ved CTP bliver inviteret til en indledende samtale med en læge. Ved denne samtale indhentes information om traumehistorik, somatisk og psykiatrisk historik, demografi, symptomer og der foretages en somatisk vurdering. Der udfyldes ligeledes en standard ratingpakke ved CTP og foretages diagnostisk vurdering. Såfremt der underskrives informeret samtykke til deltagelse videregives informationer fra denne samtale.
Dataindsamlingen består dels af semistrukturerede interviews, observatør ratings, selvadministrerede spørgeskemaer samt Polysomnografi (PSG). En oversigt over ratingskaler og undersøgelser ses i figur 1. De anvendte rating skalaer er alle internationalt anerkendte og validerede. Spørgeskemaer er endvidere oversat til de hyppigst anvendte sprog: dansk, arabisk, farsi og engelsk. Ved behov anvendes tolk.
Den objektive søvn vil blive bestemt med PSG, som kan måle og belyse søvnstruktur, søvnlængde, søvndybde, søvnstadier og tid til indsovning. PSG måler endvidere en række fysiologiske parametre som bevægelse, puls, blodtryk og vejrtrækning samtidig med søvn. Deltagerne vil blive udstyret med PSG til hjemme målinger i en nat (12 timer).
Raske kontrolpersoner vil udfylde standard ratingpakke og gennemgå samme søvnundersøgelser og diagnostisk vurdering.

FORVENTEDE RESULTATER:
Ved afslutning af projektet vil der være ny viden om søvnforstyrrelser, sammenhæng mellem søvnforstyrrelser, symptomer på PTSD, livskvalitet og funktionsniveau hos traumatiserede flygtninge. På baggrund af denne viden vil der blive publiceret minimum en artikler i et videnskabeligt tidskrift svarende til det overordnede formål.

FORVENTET IMPACT:
Resultater fra projektet kan sandsynligvis være med til at tilpasse den fremtidige kliniske behandling af søvnforstyrrelser som ses hos mange patienter med PTSD.
StatusAfsluttet
Periode01/01/201830/09/2021

  Forskningsområder

 • Sundhedsvidenskab - Transcultural Psychiatry, Observational study, Neurophysiology

ID: 51770394