Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Sociale konsekvenser efter hovedtraume

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
BAGGRUND: I et netop publiceret studie i JAMA fandt vi at risikoen for selvmord efter hovedtraume var fordoblet. Ingen ved præcis, hvorfor hjernen påvirkes som den gør ved hovedskader, men vi ser ændringer i alt fra sociale forhold, personlighed og til egentlig psykiatrisk sygdom. Selvmord er den yderste konsekvens af mistrivsel, derfor er det vigtigt at forstå rækken af mentale forandringer efter hovedtraume, så støtte, når påkrævet, kan sættes ind tidligere. FORMÅL:Vi vil afdække disse sammenhænge ved at undersøge om folk med hovedtraume har problemer med at komme tilbage på arbejdsmarkedet eller færdiggøre uddannelse. Beskæftigelse og uddannelse øger økonomisk sikkerhed og er også forbundet med bedre livskvalitet og sundhed, og dermed er måling af arbejdsfunktion hos folk med hovedtraume central.
DATA OG METODE: Individbaseret registerdata benyttes til at identificere alle danskere over 18 år med et hovedtraume mellem 2000 og 2016. Studiet er et matchet case-control studie. Vi vil benytte DREAM data til at undersøge hvor mange sammenlignet med matchede kontroller, som er i arbejde 1, 2, 5 og 10 år efter hovedtraumet samt graden af tilbagevending på arbejdsmarkedet.

RESULTATER: Fundene fra projektet vil blive publiceret i internationale videnskabelige tidsskrifter. Projektet her vil kunne fortælle om folk med hovedtraume selv op til 10 år efter står svagere på jobmarkedet samt i forhold til at færdiggøre uddannelse sammenlignet med en matchet kontrolgruppe. Analyserne vil give nyhedsværdi om hvor stort problemet er samt hvilke erhvervsgrupper samt uddannelser er mest udsat for langtidsvarige konsekvenser i form efterfølgende arbejdsløshed, nedsat arbejdsevne og ophør af uddannelsestilknytning.

StatusIgangværende
Periode01/01/202031/12/2021

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Mood Disorders, Registerbased research, Observational study

ID: 61847605