Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Seksuelle følgevirkninger efter incest

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Baggrund
Omfattende forskning viser, at voksne kvinder, der har været udsat for incest i barndommen, har en forøget risiko for seksuelle problemer i voksenlivet. Men eksisterende viden om hvilke faktorer i forbindelse med incest, der har betydning for udvikling af seksuelle problemer er endnu sparsom. Ligeledes er der kun begrænset forskning, der har fokuseret på hvilken effekt specialgruppebehandling for incest har på de seksuelle følgevirkninger.
Undersøgelsen er en del af en prospektiv national multicenter undersøgelse.

Formål
Projektets formål er at:
• Beskrive seksualfunktionen hos en dansk gruppe kvinder, der søger specialbehandling pga. følgevirkninger efter incest.
• Undersøge hvilke faktorer der har betydning for udvikling af seksuelle problemer.
• Undersøge i hvilken grad behandlingen medfører bedringen i kvindernes seksualfunktion.

Design
Der er tale om en prospektiv national multicenter undersøgelse. Der er opsamlet data vedrørende seksualfunktionen før, efter, 1 år efter og 5 år efter terapi.
Inklusion- og eksklusions-kriterier
Deltagere var kvinder over 18 år, der blev henvist til og havde gennemført specialiseret gruppepsykoterapi på Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Region Hovedstaden; Psykoterapeutisk afsnit, BBH, Psykiatrisk Center København; Psykiatrisk afdeling Fjorden Roskilde; Psykiatrisk daghospital, Psykiatrisk Center Helsingør. Henvisningsperioden var: 1. september 1998 – 1 marts 2001; behandlingsperioden blev afsluttet 2003.
Inkluderet var kvinder, som havde klar erindring om mindst én intrafamiliær seksuel krænkelse i barndommen, og som havde udviklet langvarige psykiatriske symptomer relateret til overgrebsanamnesen. Kvinder med psykosesymptomer, organisk påvirkning, medicin- eller alkoholmisbrug, aktiv suicidalfare eller graviditet var ekskluderet fra undersøgelsen.
StatusAfsluttet
Periode01/09/201001/09/2015
FinansieringskildeAnden offentlig støtte (Offentlig)
ForskningsprogramØstdansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforum
Beløb450.000,00 Danske Kroner

ID: 32295680