Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Samtalegrupper for afsluttede patienter fra Psykoterapeutisk Center Stolpegård med fokus på netværk, relationer og rehabilitering

Projekt: Typer af projekter

Vis graf over relationer
Baggrund for projektet
Psykoterapeutisk Center Stolpegård ved Region Hovedstadens Psykiatri er et hovedsageligt psykoterapeutisk behandlingscenter for ikke-psykotiske målgrupper, som behandles enten ambulant eller ved et kort intensivt kombineret døgn/dagbehandlingsforløb. De fleste behandlingstilbud består i korttidsterapi, og mange patienter oplever afslutningen af behandlingen som krævende og i varierende grad angstprovokerende, ligesom en del af patienterne oplever tilbagefald og henvises til fornyet behandling på Stolpegård eller andre steder. Der har derfor længe været et ønske om at skabe et tilbud for afsluttede patienter, der kunne afhjælpe dette problem. Mange patienter oplever også ofte i forbindelse med behandlingen usikkerhed mht. hvordan de kan involvere deres nærmere og fjernere netværk i deres vanskeligheder, ligesom tilbagevenden til beskæftigelse ofte er stor udfordring for dem. Samtidig betragtes konstruktiv brug af netværk og en stabil beskæftigelse som essentielle faktorer i rehabilitering og varig bedring.

Formål
Projektets formål er at udvikle og afprøve et efterbehandlingstilbud i samtalegruppe, som kan udgøre en støtte for den enkelte i dennes arbejde på
1. at fastholde de behandlingsmål, som er opnået gennem behandlingen
2. at implementere de ændringer, behandlingen har afstedkommet gennem fastholdelse, etablering, udvikling og brug af netværk
3. undgå at behandlingsafslutning giver anledning til ensomhed og isolation og dermed øget risiko for tilbagefald

Målet med projektet er således at støtte kompetencer til netværksdannelse for færdigbehandlede patienter fra Stolpegård i en fastholdelse af behandlingsresultater og implementering af den læring, de måtte have opnået med henblik på rehabilitering socialt, psykologisk og arbejdsmæssigt.

Indhold
Der er i projektet især fokus på deltagernes brug af deres netværk samt på rehabilitering herunder tilbagevenden til beskæftigelse (uddannelse, arbejde, sociale aktiviteter, fritidsaktiviteter mm.), da især disse faktorer skønnes at have betydning for stabilisering af deres psykiske tilstand. Dette sker gennem deltagelse i et ambulant gruppeforløb 15 gange over 5 måneder. i hver gruppe er der 8-10 deltagere og 2 konsulenter, en socialrådgiver og en psykolog. Der er i projektet afprøvet forskellige metoder til dette arbejde. Udover denne kerneaktivitet består projektet af forskellige evalueringstiltag (individuelle interviews, fokusgruppeinterviews, spørgeskemaer, supervision af konsulenterne) samt forskellige formidlingstiltag især i forhold til Stolpegårds øvrige medarbejdere.
StatusAfsluttet
Periode01/10/200601/09/2009
FinansieringskildeStatsligt forskningsprogram (Offentlig)
ForskningsprogramSocialministeriets 15M pulje
Beløb1.962.000,00 Danske Kroner

ID: 40956689