Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Sammenhængen mellem CES1 genotype og methylphenidat respons hos børn med ADHD INDICES, arbejdspakke 6, ph.d.-projekt

Projekt: Typer af projekter

Vis graf over relationer
INDICES WP 6-Studiet udgør ét ud af otte delstudier i INDICES-projektet.
INDICES undersøger på forskellige niveauer betydningen af de genetiske variationer i genet for CES1. De enkelte delstudier leverer data til andre delstudier.

Hovedformålet med INDICES er at undersøge, om de genetiske variationer i genet for CES1 har indflydelse på enzymets omsætning af MPH og andre CES1 afhængige medikamenter, og om genvariationerne derved påvirker effekt og tolerabilitet af de pågældende medikamenter.

Work Package 6 (WP6) har til formål at undersøge betydningen af genetisk variation for effekt og tolerabilitet af behandling med MPH. Baseret på resultaterne herfra vil vi udvikle guidelines for individualiseret, genotypebaseret behandling af børn med ADHD og hermed opnå mere sikker og effektiv medikamentel behandling af ADHD i fremtiden.

WP6 er et observationelt kohortestudie der foregår i et samarbejde mellem de tre børne- og ungdomspsykiatriske centre i Region H. Der skal rekrutteres 225 nydiagnosticerede og ”drug-naïve børn” i alderen 7 til 12 år, som følges ugentligt i en periode på 12 uger, under optitrering med MPH, for effekt og bivirkninger ved behandlingen. Ved studiets afslutning vil respons på behandlingen blive sammenholdt med hver patients CES 1 genotype. Projektet har betydet at de tre BUC i Region H har ensrettet deres procedurer for udredning og behandling af 7-12 årige med ADHD.

Der benyttes ved udredning og monitorering af patienterne internationalt anerkendte, validerede og standardiserede psykometriske metoder og diagnostisk interview.
StatusIgangværende
Periode01/07/201231/08/2018

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Neurodevelopmental Disorders, Biomarkers, Observational study

ID: 36471831