Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

SAFIR

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
inkl. metoder, resultater (forventede), diskussion/impact (forventet)

SAFIR projektet skal undersøge effekten af en evidensbaseret familieintervention inden for rammerne af dansk voksenpsykiatrisk behandling.
Psykisk sygdom hos forældre påvirker hele familien, særligt børn. Børn af forældre med en psykisk lidelse er en overset gruppe i det psykiatriske system. Børnene er sårbare og i forhøjet risiko for at udvikle psykisk sygdom, og udviser ofte allerede i barndommen tegn på psykiske problemer og adfærdsmæssige/sociale vanskeligheder. Forebyggende indsatser er derfor anbefalet, men har endnu ikke været afprøvet i en dansk sammenhæng.

SAFIR er et randomiseret studie, som bygger på William Beardslees evidensbaserede familieintervention 'Family Talk'. 300 patienter i behandling i voksenpsykiatrien i Region Hovedstadens Psykiatri og deres børn mellem 7 og 17 år inkluderes i studiet. Halvdelen randomiseres til FamilyTalk bestående af 6-8 sessioners manualiseret, familieterapeutisk forløb som vil blive udført af behandlere uddannet i metoden. Den anden halvdel af familierne vil få standardtilbuddet (treatment as usual) for pårørende på patientens
behandlingssted, som oftest vil være en enkelt familiesamtale.

SAFIR Family Talk er et randomiseret studie, som skal undersøge effekten af en evidensbaseret familieintervention inden for rammerne af dansk voksenpsykiatrisk behandling. Når familierne har besluttet sig for at sige ja til at deltage, vil barnet og de voksne skulle gennem et undersøgelsesbatteri bestående af både interviews og diverse spørgeskemaer. Undersøgelserne gentages efter 4 og 12 måneder. Der vil derudover blive indhentet registerdata angående barnets fravær fra skole, trivsel i skolen
samt sociale forhold, fx eventuelle underretninger. Efter de indledende undersøgelser bliver familierne randomiseret.


Det ønskes undersøgt om det ved hjælp af en evidensbaseret, familieterapeutisk intervention er muligt at:

- Øge børnenes emotionelle trivsel
- Øge familiens funktion og trivsel
- Forbedre familiens kommunikation omkring den psykiske lidelse
- Øge forældrenes oplevelse af kompetence i forældrerollen
- På langt sigt reducere forekomsten af psykisk lidelse hos børnene
StatusIgangværende
Periode01/09/201901/01/2023

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Trauma and Stressor Related Disorders, including traumatic experience in childhood, Randomized Controlled Clinical Trial, Anxiety Disorders, Mood Disorders, Personality Disorders, Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders, Pervasive development disorders, speech/language disorders, Motor Disorders, Substance-Related Disorders, Trauma and Stressor Related Disorders, Health Systems Research, Psychosocial Interventions, psychotherapy

ID: 61928203