Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

SAFE: Styrket Ambulant Forløb Efter udskrivelse – Ambulant kontakt til psykiatrien efter udskrivelse til forebyggelse af selv-mord

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
BAGGRUND: Raten for selvmord er højest i ugerne og månederne lige efter psykiatrisk udskrivelse.
FORMÅL: I SAFE-projektet afprøves om en bedre systematisk udskrivelsesprocedure signifikant kan nedbringe risikoen for selvmordshandlinger i perioden kort tid efter udskrivelse. De forstærkede udskrivelsesprocedurer omfatter personlig kontakt med den opfølgende ambulante enhed inden udskrivelse, hjemmebesøg inden for den første uge efter udskrivelse, inddragelse af patientens pårørende i udskrivelsessamtale og/eller hjemmebesøg.
Forsøgets design er quasi-eksperimentelt med en interventionsgruppe og en parallel kontrolgruppe. Forsøgsgruppen udgøres af patienter der udskrives fra Psykiatrisk Center København i perioden fra 1.marts 2018 til 1. marts 2020. Kontrolgruppen udgøres af en propensity score matchet gruppe af patienter der udskrives fra alle andre psykiatriske centre i Region Hovedstadens Psykiatri i den samme tidsperiode. Outcome: Vi vil undersøge effekten på selvmordshandlinger efter udskrivelse. Vi vil foretage et udtræk fra Dødsårsagsregisteret og Landspatientregisteret for patienter i interventions og kontrolgruppen for at undersøge om der er forskel på selvmordshandlinger i den første uge og det første halve år efter udskrivelse.
RESULTATER: Fundene fra projektet vil blive publiceret i internationale videnskabelige tidsskrifter. Såfremt SAFE reducerer risiko for selvmordsadfærd efter en psykiatrisk udskrivelse bør det bringe muligheden op for at dette tiltag fortsættes efter studieperioden og evt udbredes til andre psykiatriske centre.


StatusIgangværende
Periode01/11/201731/12/2021

ID: 61866544