Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Rusmidler og Botilbud i Danmark og Norden

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Formål: At undersøge og kortlægge, hvordan brug og håndtering af rusmidler udspiller sig på botilbudsområdet i Danmark og Norden. Det omfatter hvilke rusmidler, der bruges, hvordan medarbejdere møder og arbejder med rusmiddelbrug, samt hvad beboerne godt kunne tænke sig blev håndteret anderledes. Delmål er at beskrive de udfordringer, beboere og medarbejdere oplever i relation til rusmiddelproblematikker på botilbud og at afsøge, hvilke indsatser, der findes på området.
Metode: Litteratursøgning i forskningslitteratur, ’grå litteratur’ og relevante tidsskrifter, præsentationer fra faglige konferencer, afrapporteringer fra evt. projekter, forespørgsel hos dobbeltdiagnosenetværk i Norden og andre relevante aktører på dobbeltdiagnoseområdet, faglige metodebeskrivelser, besøg på botilbud med rusmiddelindsatser, interview m.m.
Samarbejdspartnere: I foråret 2019 indgår Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser i et samarbejde med SUS (Socialt Udviklingscenter) for at løse en screenings-opgave for Socialstyrelsen vedr. mennesker med psykiske vanskeligheder og misbrug på socialpsykiatriske botilbud og boformer for hjemløse. Screeningen skal skabe et vidensgrundlag for at vurdere forudsætningerne for at igangsætte udviklingsarbejde på området. Kompetencecenter for Dobbeltdiagnoser er underleverandør i opgaveløsningen med særlig vægt på at lave et litteratur-review.
Resultater: Systematisk viden om, hvordan botilbud i Danmark arbejder med dobbeltdiagnoseproblematikker.
Diskussion: Gennem de senere år er der kommet en stigende opmærksomhed omkring, hvordan socialpsykiatriske botilbud arbejder med dobbeltdiagnoseproblematikker, og dermed er der også behov for systematisk viden, der kan kvalificere det udviklingsarbejde, der foregår på nationalt, regionalt og kommunalt plan.
StatusIgangværende
Periode01/01/201930/06/2021

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Substance-Related Disorders, Psychosocial Interventions

ID: 61842284