Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Relative effectiveness of treatment with mood stabilisers on suicidal behaviour and hospital admission: A within-individual study based on Danish case registers

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
"BAGGRUND: Personer med bipolar lidelse har en øget risiko for selvmord og selvmordshandlinger. Der findes flere medicinske behandlinger, som mindsker risikoen, men den relative effekt af midlerne er svær at estimere, da der kan være bias mod at bruge bestemte midler til personer med sværere sygdom.
FORMÅL: Formålet med studiet er at undersøge den relative effekt af medicin til bipolar lidelse ved at sammenligne personer med sig selv med og uden medicinsk behandling.
""DATA OG METODE: Individbaseret registerdata dækkende hele befolkningen bosat i Danmark mellem 1995 og 2016 indgår
i kohortestudiet. Raten for selvmordsforsøg og selvmord beregnes. Multivariate regressionsanalyser udføres, hvor risikoen
for selvmordsforsøg bestemmes i forskellige perioder af den samme persons liv, og personen bliver dermed sin egen kontrol. Ligeledes analyseres risiko for indlæggelser med og uden medicin. De statistiske modeller justeres for relevante covariate. Selvmord undersøges som et eksplorativt outcome."

"RESULTATER: Fundene fra projektet vil blive publiceret i internationale videnskabelige tidsskrifter. Fundene vil bidrage til at
etablere prioriteter omkring valg af medicin til personer med bipolar lidelse. Det langsigtede mål er at udnytte den indsamlede viden til at udvikle en selvmordsforebyggende indsats til personer med
bipolar lidelse tilpasset de særlige forhold, der gør sig gældende for deres sygdom og risici."
StatusIgangværende
Periode01/01/202030/06/2021

ID: 61867242