Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

REDD-PAC REsearching Dual Diagnosis - Prognoses and Characteristics

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Formål: At udfylde grundlæggende huller i vores viden om gruppen af dobbeltdiagnosticerede. Projektet vil skabe viden om hele populationen af mennesker med en dobbeltdiagnose i Danmark herunder både deres psykiatriske, misbrugsmæssige, somatiske og sociale prognose, samt om den subgruppe, som bliver behandlet på afd. M og i MOPS, idet de udgør en særligt selekteret population, som modtager et højt specialiseret integreret behandlingstilbud, hvilket er best practice anbefalingen på området.
Metode: Analyse af registerdata + journaldata fra afdeling M, litteraturgennemgang.
Samarbejdspartnere: Afd. M.
Resultater: Resultaterne skal præsenteres i rapportform, samt i en serie af videnskabelige publikationer, bl.a. en artikel om datasættet baseret på journaldata fra afd. M, en artikel om misbrugsprofilen blandt patienter indlagt på afd. M, en artikel om relevante undergrupper/stratificering af dobbeltdiagnosegruppen, en artikel om udviklingen i incidens og prævalens af dobbeltdiagnose 1980-2016, flere artikler om effekt af integreret behandling, samt flere artikler om hhv. psykiatrisk, somatisk og social prognose hos dobbeltdiagnosegruppen.
Diskussion: Projektet adresserer nogle af de centrale huller, der eksisterer i vores viden om dobbeltdiagnosegruppen og effektiv behandling af denne.
StatusIgangværende
Periode01/01/201631/12/2021

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Substance-Related Disorders , Registerbased research, Epidemiologic, Health Systems Research

ID: 49223288