Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Randomiseret klinisk forsøg vedrørende effekten af Dialektisk adfærdsterapi på selvskadende adfærd hos patienter med selvskadende adfærd og borderline personlighedsforstyrrelses træk.

Projekt: Typer af projekterProjekt

 1. Young peoples Risk of Suicide Attempt - YRSA projektet

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 2. Suicidal behavior among psychiatric patients in Rwanda

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 3. PRESCIENT

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 4. Face your Fears

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 5. The Danish High Risk and Resilience Study – VIA 15

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 6. PRECISE-suicide prediction

  Projekt: Typer af projekterProjekt

 7. Zero Self-Harm

  Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Baggrund: Der er i Danmark 8-10.000 personer hvert år, som forsøger selvmord. Selvmordsforsøg er forbundet med øget risiko for gentagne selvmordshandlinger og for fuldbyrdet selvmord, specielt blandt personer med borderline personlighedstræk. Dialektisk adfærdsterapi er en manualbaseret behandling til behandling af de kerneproblemer, som patienter med borderline personlighedsforstyrrelse har, og som gør dem særligt disponerede for selvskadende handlinger. Et nyligt review konkluderer, at dialektisk adfærdsterapi er lovende, men at evidensgrundlaget bør udbygges.

Formålet: er at undersøge om effekten af dialektisk adfærdsterapi versus uspecifik støttende behandling på risikoen for selvskadende handlinger hos patienter med selvskadende adfærd og personlighedstræk inden for spektret borderline personlighedsforstyrrelse. Projektets hypotese er at 16 ugers behandling med Dialektisk Adfærdsterapi efter en fastlagt manual har bedre effekt end uspecifik støttende behandling på selvskadende handlinger, selvmordstanker, depressive symptomer, impulsivitet og forbruget af hospitalsydelser. Undersøgelsen vil opfylde strenge kvalitetskrav til randomiserede undersøgelser, og vil forhåbentligt bidrage til at skabe evidens for behandlingen af denne patientgruppe, der er i højrisiko for senere selvmord.

Design: Vi vil inkludere 160 patienter i en klinisk randomiseret undersøgelse for at undersøge om 16 ugers behandling med dialektisk adfærdsterapi efter en fastlagt manual virker bedre end uspecifik støttende behandling på risikoen for selvskadende handlinger hos patienter med selvskadende adfærd og personlighedstræk inden for spektret borderline personlighedsforstyrrelse. Der vil blive foretaget opfølgningsinterview efter 16 uger og 28 uger.

Patienter: Patienter som henvises fra Kompetencecenter for Selvmordforebyggelse i Region Hovedstadens Psykiatri med selvskadende adfærd eller selvmordsforsøg inkluderes hvis de opfylder forsøgets

Inklusionskriterier:
1) 18-65 år
2) Nylig selvskadende adfærd eller selvmordsforsøg, indenfor en måned på inklusionstidspunktet.
3) Mindst to kriterier for borderline personlighedsforstyrrelse i det amerikanske diagnosesystem (DSM-IV).
4. Informeret samtykke

Eksklusionskriterier:
- svær depression.
- bipolar sygdom.
- psykose i skizofrenispektret.
- anoreksia nervosa.
- alkohol eller stofafhængighed.
- mental retardering.
- demens.
- manglende informeret samtykke.
StatusAfsluttet
Periode01/09/201101/09/2013
FinansieringskildeAnden offentlig støtte (Offentlig)
ForskningsprogramSamfinancieret stipendium, Københavns universitet og RegionH
Beløb1.500.000,00 Danske Kroner
Årstal2011
FinansieringskildePrivat fond (Privat)
ForskningsprogramLundbeck fonden
Beløb1.500.000,00 Danske Kroner
Årstal2011

ID: 32208762