Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

PTSD og udbytte af psykoterapi

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Baggrund
Efter Danske Regioner i 2013 udviklede og implementerede en standardiseret ramme, et såkaldt PTSD pakkeforløb, for den ambulante hospitalsbaserede psykiatriske behandling af Post Traumatic Stress Disorder (PTSD; på dansk: posttraumatisk belastningsreaktion) er et stigende antal personer med PTSD blevet henvist til psykoterapeutisk behandling. Standardiseringen vedrører resurseforbrug til de forskellige udrednings- og behandlingsaktiviteter, mens der ikke er noget krav til psykoterapeutisk behandlingsmetode. En kortlægning af pakkeforløbsbehandlingen i Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) viste, at der i psykoterapeutiske behandlingsambulatorier anvendes flere forskellige former for psykoterapi. Det foretrukne behandlingsformat er gruppeterapi. Individuel terapi tilbydes i mindre omfang. Den terapeutiske referenceramme omfatter bl.a. kognitiv adfærdsterapi, acceptance and commitment therapy, somatic experiencing therapy og psykodynamisk psykoterapi.
Der foreligger ikke væsentlig evidens for, hvilke patienter der profiterer bedst af hvilket behandlingsformat (individuel versus gruppeterapi) eller referenceramme, således at klinikeren kan blive hjulpet i valg af behandling til en konkret patient.
Formål
Formålet med denne undersøgelse er at undersøge hvilke faktorer, der har betydning for effekt af de forskellige former for psykoterapi, der tilbydes ambulante patienter med PTSD i RHP.
Design
Der er tale om et naturalistisk pre-post-follow-up design. I perioden januar 2013 til november 2017 har psykiatrisk personale prospektivt indtastet sociodemografiske, anamnestiske og behandlingsmæssige data i RHPs elektroniske behandlingsevalueringssystem ”Terapieffekt” på henviste PTSD patienter. I samme periode blev patienterne bedt om at udfylde PROM (Patient Reported Outcome Measures) (symptom-, livskvalitet-, og funktionsskalaer) på 3 tidspunkter: ved klinisk assessment (før behandling start), ved behandlingens afslutning og 1 år efter behandlingens afslutning. Data fra mere end 700 PTSD patienter indgår i aktuelle projekt.
Inklusionskriterier
Patienter henvist og tilbudt PTSD pakkeforløbsbehandling på Region H’s ambulante psykoterapeutiske enheder. Alder minimum 18 år og PTSD diagnose ifølge ICD-10 vurderet ved klinisk psykiatrisk interview.
Eksklusionskriterier
Eksklusionskriterier er akut suicidal risiko, bipolar eller psykotisk lidelse, aktivt misbrug af alkohol eller stoffer, manglende evne til at forstå og/eller læse dansk, sideløbende psykiatrisk eller psykologisk behandling udenfor RHP.
Hvordan kan jeg komme til at deltage?
Da dataindsamlingen er foretaget, kan man ikke længere anmode om deltagelse.
StatusIgangværende
Periode01/01/201831/12/2021
FinansieringskildeAnden offentlig støtte (Offentlig)
ForskningsprogramPTSD treatment outcome
Beløb4.722.085,00 Danske Kroner
Årstal2016

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Trauma and Stressor Related Disorders, including traumatic experience in childhood, Psychosocial Interventions

ID: 56510792