Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

PTSD hjælp – udvikling og evaluering af en sundhedsapp

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Baggrund
Elektronisk leveret støtte eller behandling til personer med Post Traumatisk Stress Disorder (PTSD; på dansk: posttraumatisk belastningsreaktion) er under udvikling. Med brug af sundhedsapps kan der let tilbydes information, støtte og behandling til brugerne på tidspunkter, der passer ind i deres dagligdag.
Der findes sundhedsapps udviklet til krigsveteraner, f.eks. PTSD Coach, som nu er downloadet af over 100.000 veteraner i 78 lande. Sundhedsapps specifikt målrettet andre patientgrupper med PTSD end veteraner savnes nationalt og internationalt. Et stigende antal personer, der har været udsat for eksempelvis voldtægt, røverisk overfald, mishandling, seksuelle overgreb i barndommen, ulykker, trusler på livet eller gidseltagning, henvises til behandling i den hospitalsbaserede psykiatri, og både patienter og behandlere efterspørger behandlingsunderstøttende apps.
På den baggrund blev den danske app PTSD hjælp udviklet til brug for andre personer med PTSD end krigsveteraner. PTSD hjælp tilbyder patienten information om PTSD og forskellige ’redskaber’, som kan virke beroligende og angstdæmpende. Følgende funktioner er tilgængelige i appen: information om PTSD og behandlingsmuligheder, konkrete beroligende og angstdæmpende teknikker, selvvurdering af PTSD symptomer og søvnkvalitet, hjælp til bedre søvn, mulighed for personlige noter (vedr. symptomer og strategier) samt en kriseplan med personlige kontakter, information om psykiatriske akutmodtagelser samt mulighed for personlige noter.
Da PTSD hjælp er en nyudviklet sundhedsapp er det nødvendigt at undersøge, hvorvidt den imødekommer PTSD patienters behov for digitale hjælpemidler og afhjælper centrale PTSD symptomer. Det er nødvendigt, at få belyst om de patienter, appen er målrettet til, vil bruge appen, hvor hyppigt de bruger den, hvilke sider og funktioner de tilgår mest, hvad der virker mest meningsfyldt og hjælpsomt for dem og på sigt at teste om PTSD hjælp i sig selv har en gunstig virkning for patienter, der er henvist til psykiatrisk behandling for PTSD.
Formål
Da vi på nuværende tidspunkt ikke ved, om der kan rekrutteres kompliante PTSD patienter til et forsøg, hvor udbyttet af PTSD hjælp undersøges, er dette studies ene formål:
a) at undersøge hvorvidt det vil være muligt at gennemføre et større RCT studie af udbyttet af PTSD hjælp på patienternes symptomer og funktionsniveau, herunder om der kan rekrutteres et tilstrækkeligt antal kompliante patienter samt at indhente data til brug for styrkeberegning til et storskala RCT

Samtidig er der brug for at undersøge om indhold og funktioner i PTSD hjælp imødekommer patienternes behov og er intuitiv nemme at tilgå og bruge. For at kvalificere appen er studiets andet formål:
b) at indsamle feedback gennem interviews med hhv. behandlere og patienter vedrørende deres oplevelser af, hvordan appen fungerer både som selvhjælpsredskab og som supplement til terapien og hvorvidt der er brug for ændringer i appens funktioner
Design
Delprojekt a) har et randomiseret kontrolleret feasibility forsøgsdesign. Der indsamles data i perioden fra visitering til studiet og 8 uger frem. De primære outcome mål er randomiseringsdata og brugeradfærdsdata registreret i appen. Eksplorative outcome mål er symptomreduktion, generelt psykisk symptomniveau, søvnkvalitet, livskvalitet, behandlingsparathed samt potentielle negative effekter ved brug af appen.
Delprojekt b) forløber over patienternes PTSD pakkebehandlingsforløb (ca. 20 uger) og har til formål at informere en videreudvikling af appen, som et klinisk redskab. Alle patienter får ved behandlingsstart mulighed for at bruge appen, således at erfaringer fra både patienter, der har brugt appen før behandlingsstart, og patienter, der først har modtaget den ved behandlingsstart indhentes. Kvalitative data vedrørende patienternes erfaringer med appen indsamles via fokusgruppeinterviews.
Inklusionskriterier
Patienterne rekrutteres fra udvalgte psykoterapeutiske centre i RHP, som udbyder PTSD-pakkeforløbsbehandling. Patienten skal være minimum 18 år, diagnosticeret med PTSD ifølge ICD-10, være visiteret til PTSD pakkeforløbsbehandling i RHP, have givet informeret samtykke og have adgang til en smartphone der kan bruge et af de nyere styresystemer af enten iOS (version 10 eller højere) eller Android (version 5.0.1. eller højere).
Eksklusionskriterier
Eksklusionskriterier er akut suicidal risiko, bipolar eller psykotisk lidelse, aktivt misbrug af alkohol eller stoffer, manglende evne til at forstå og/eller læse dansk, sideløbende psykiatrisk eller psykologisk behandling udenfor RHP og tidligere deltagelse i dette studie.
Hvordan kan jeg komme til at deltage?
Du vil blive informeret om projektet, hvis du er henvist til de centre som indgår i projektet, og kan derefter tage stilling til om du ønsker at deltage.

StatusIgangværende
Periode15/08/201831/12/2021
FinansieringskildeAnden offentlig støtte (Offentlig)
ForskningsprogramPTSD treatment outcome
Beløb4.722.085,00 Danske Kroner
Årstal2016

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Trauma and Stressor Related Disorders, including traumatic experience in childhood, Psychosocial Interventions, Randomized Controlled Clinical Trial

ID: 56511302