Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

PTF2: Behandling af traumatiserede flygtninge med kognitiv adfærdsterapi: Stress management versus kognitiv omstrukturering - et randomiseret klinisk studie

Projekt: Typer af projekterProjekt

  1. ScoRe: assessing refugee health in a cultural context

    Projekt: Typer af projekterProjekt

  2. Neurofeedback as a treatment for trauma-affected refugees

    Projekt: Typer af projekterProjekt

  3. Imagery Rehearsal Therapy Groups

    Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Formål: Studier af behandlingseffekt ved PTSD tyder på en effekt af kognitiv adfærds terapi (KAT) herunder primært traume fokuseret KAT. Nogle studier af traumatiserede flygtninge tyder ligeledes på at kognitive terapiformer kan være effektive i denne patientgruppe. Der foreligger dog endnu ingen studier af, om nogen former for kognitiv terapi er bedre egnede end andre til traumatiserede flygtninge. Dette studie har som formål at undersøge behandlingseffekt af KAT med fokus på stress management og henholdsvis kognitiv omstrukturering. Patienter inkluderet i forsøget vil blive randomiseret til psykoterapi med fokus på enten stress management eller kognitiv omstrukturering og alle vil i øvrigt modtage standard lægebehandling som beskrevet i Traumeklinikkens lægemanual. Alle patienter der opfylder inklusionskriterier vil inkluderes i forsøget. Forskningsprojektet vil forhåbentlig bidrage til en forbedring af den psykoterapeutiske behandling som traumatiserede flygtninge tilbydes.

Inklusionskriterier
Patienter taget i behandling ved PTF fra april 2008 – 15.juni 2009
Voksne (18 år eller ældre)
Begge køn
Flygtninge eller familiesammenførte med flygtninge
Skal have symptomer på PTSD i henhold til ICD-10 diagnosekriterierne vurderet med HTQ.
Kan i tillæg til PTSD have en eller flere andre traumerelaterede psykiske lidelser (F32, F33, F41 og F43 i ICD-10) vurderet efter ICD-10 diagnosekriterier.
Skal have et psykisk traume i anamnesen. Traumerne vil typisk være fængsling eller tilbageholdelse med tortur (i henhold til FN’s tortur-defintion) eller grov, umenneskelig og nedværdigende behandling eller straf. Der kan også være tale om organiseret vold, længerevarende politisk forfølgelse og chikane eller krigs- og borgerkrigsoplevelser.
Skal være henvist fra praktiserende læger, praktiserende psykiatere eller læger fra psykiatriske centre.
Skal af læge vurderes at være motiveret for behandling
Skal give informeret samtykke.

Eksklusionskriterier
Svær psykotisk lidelse (defineret som patienter med ICD-10 diagnose F2x og F30.1-F309). Patienter ekskluderes dog ikke udelukkende på baggrund af psykoselignende oplevelser, da der findes mange af disse hos målgruppen. Patienterne ekskluderes kun hvis de psykoselignende oplevelser vurderes at være et led i en selvstændig psykotisk lidelse og ikke et led i en svær PTSD og/eller depression.
Aktivt misbrugende (F1x.24-F1x.26). Et forbrug af benzodiazepiner eller morfika, der er lægeordineret og ikke er egentlig afhængighed i henhold til ICD-10 vil ikke medføre eksklusion.
Indlæggelseskrævende patienter vil ikke blive inkluderet.
Manglende informeret samtykke.
StatusAfsluttet
Periode01/06/201001/06/2012

ID: 32286973