Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

PSYKISKE LIDELSERS MOLEKYLÆRE PATOLOGI: Systembiologisk dissektion af sygdomsdisponerende kromosomforandringer

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Psykiske sygdomme som skizofreni, autisme og ADHD er årsag til livslange handikap for den enkelte patient og familie, og medfører samfundsmæssigt enorme udgifter. Den videnskabelige forståelse for årsager til psykisk sygdom er dog minimal. Psykisk syge mennesker kan derfor i dag, kun tilbydes meget begrænsede eller slet ingen behandlingsmuligheder. Nylige genetiske studier har påvist, at kromosomforandringer kan forårsage svær psykisk sygdom. Disse opdagelser har banet vejen for, helt nye tilgange til at studere psykisk sygdom. Vi ønsker i dette studie, at udføre et projekt, som nærmere vil forklare, hvordan kromosomforandringer påvirker funktionelle processer hos de patienter, som er bærere af en kromosomforandring. Ved at sammenligne fundene med fund hos raske kontrolgrupper, er det muligt 1) at opnå nye diagnosemetoder og 2) finde nye funktionelle signaler, som kan bruges i udviklingen af ny medicin, med færre bivirkninger for patienten. Målet vil blive realiseret gennem studier af mennesker, mus og bananfluer. Projektets strategi med et snævert fokus på enkelte kromosomforandringer som årsag til psykisk sygdom, og en multidimentionel tilgang udgør et fundamentalt paradigmeskift i forsøget på at finde de biologiske forstyrrelser i hjernen, som fører til psykisk sygdom.
StatusAfsluttet
Periode01/07/201430/06/2017
FinansieringskildeForskningsråd (Offentlig)
ForskningsprogramRegion Hovedstadens Forskningspulje
Beløb1.493.134,00 Danske Kroner
Årstal2014

ID: 44967197