Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

PRESCIENT

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Et longitudinelt multicenter-studie, der har til formål at undersøge kliniske, kognitive og biologiske markører for psykoseudvikling.
I alt 1000 personer i ultra-høj risiko (UHR) for psykose inkluderes i studiet og følges i to år. Heraf inkluderes 50-80 fra det danske site. Patienterne følges tæt (månedligt) med kliniske ratings. Kvartalsvis foretages kognitive og biologiske undersøgelser. Undersøgelserne omfatter bl.a. positive og negative symptomer, selvforstyrrelser, neuro- og socialkognition, MR-skanninger, blodprøver og lumbalpunktur.
Studiet har til formål at afdække multimodale prædiktorer for psykoseudvikling og dagligdags funktion. Hvis der findes signifikante prædiktorer herfor, kan det medvirke til at avancere risiko-beregninger i UHR grupper, hvilket kan forsinke eller afbøde psykoseudvikling. Yderligere kan det medvirke til at optimere og targetere interventionstiltag i UHR grupper.
StatusIgangværende
Periode01/07/202101/07/2024

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders, Biomarkers, Observational study, Cognition, Neuroimaging

ID: 61699234