Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Precision Psychiatry Initiative (PRECISE) - Large thematic grants LuF

Projekt: Typer af projekterProjekt

  • Benros, Michael Eriksen (Projektleder, faglig)
  • Thompson, Wesley, USA (Projektdeltager)
  • Rasmussen, Simon, Danmark (Projektdeltager)
Vis graf over relationer
Intro: I øjeblikket er behandlingsvalg til psykiske sygdomme bestemt af en "one-size-fits-all" tilgang, hvilket resulterer i en uacceptabelt stor andel af ikke-responderende patienter. Tidligere forskning har været præget af fokus på enkelte eksponeringer og enkelte outcome, og der er ikke taget højde for kompleksiteten af de psykiatriske sygdomme. Dermed bliver det væld af tilgængelige data og de nye data analytiske tilgange, som nu er tilgængelige, ikke udnyttet. Udvikling af mere præcise prædiktionsmodeller, som integrerer disse data, kan muliggøre en mere præcis psykiatrisk behandling, der kan forbedre klinisk beslutningstagning og behandlingsrespons.
Metoder: Til dette formål vil vi benytte 1) danske landsdækkende sundhedsregistre, resultater fra landsdækkende laboratorier og biobanker 2) elektroniske patientjournaler med mere detaljerede kliniske data 3) prospektive personcentrerede data fra personer, der deltager i studier med omfattende psykometriske og biologiske målinger samt monitorering med wearable teknologi. Et unikt aspekt af initiativet er samspillet mellem big data på nationalt plan og detaljerede personniveau data for at identificere markører, der kan forudsige tværdiagnostiske sygdomsklynger, sygdomstrajektorier og behandlingsrespons ved svære psykiatriske sygdomme
Resultater (forventede): Publiceres løbende
Diskussion/impact (forventet): Dette kan bane vejen for mere præcis diagnostik, forebyggelse og nye behandlingsstrategier, herunder udviklingen af patientcentreret beslutningsstøtteværktøjer til klinisk anvendelse.
StatusIgangværende
Periode01/04/201901/09/2024

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Anxiety Disorders, Mood Disorders, Neurocognitive/Organic Disorders, Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders, Biomarkers, Cognition, Epidemiologic, Genetic Techniques, Registerbased research, Meta-Analysis, Observational Study

ID: 59594118