Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

PRECISE-suicide prediction

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
FORMÅL: At udvikle en machine learning algoritme til forudsigelse af selvmord efter psykiatrisk indlæggelse og efter skadestuebesøg på grund af selvmordsforsøg.
"DATA OG METODE: Nationalt registerbaseret kohorte studie, som inkluderer alle psykiatrisk indlagte patienter i Danmark i perioden fra 1995-2016.
Ved samkøring af registerdata vedrørende demografiske, sociale og sundhedsmæssige informationer vil vi med supervised machine learning teknikker bygge en prediktionsmodel for selvmord i perioden lige efter en udskrivelse enten fra psykiatrisk indlæggelse og efter skadestuebesøg pga selvmordsforsøg."
RESULTATER: Fundene fra projektet vil blive publiceret i internationale videnskabelige tidsskrifter. Såfremt vi er i stand til at bygge en selvmordsprediktionsmodel med høj sensitivitet og prædiktiv værdi vil næste step være at undersøge muligheden for at modellen kan anvendes i klinisk praksis.


StatusIgangværende
Periode01/07/202031/12/2022

ID: 61866489