Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Praktiserende lægers henvisningspraksis mht. DXA-skanning: En prospektiv, konsekutiv opgørelse af indikationer for og initiativtagning til førstegangshenvisning af kvinder over 40 år.

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
1.At beskrive hvilke grunde praktiserende læger angiver som indikation for henvisnin-g til knoglescanning. 2.At beskrive i hvor høj grad henvisning til knoglescanning sker på patientens eget initiativ, samt at beskrive om initiativet har betydning for indikationerne for henvisningen. 3.At vurdere i hvilket omfang anvendelsen af simple kliniske beslutningsregler kan øge andelen af kvinder med lav knogle mineral densitet blandt de henviste, dvs. mindske andelen af unødvendige henvisninger.
StatusIgangværende
Periode01/09/200431/12/2006
Forskningsprogram<ingen navn>

ID: 32571874