Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Polydiagnostisk undersøgelse af skizofreni blandt førstegangsindlagte

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Baggrund:
Skizofreni er historisk set defineret på op til 40 forskellige måder. Den polydiagnostiske metode kan hjælpe at forstå begrebets afgrænsning og validering. Metoden består i at sammenligne og analysere fordelingen af forskellige skizofrenidefinitioner på en patientgruppe.

Formål:
At bidrage til afgrænsningen af skizofrenibegrebet.

Design:
Polydiagnostik mht. skizofreni af patienter mellem 18 og 40 år indlagt første gang som døgn- eller dagpatienter i perioden 01.06.04 og 30.09.05. Undersøgelsen skal ud over forskningsinterview foretaget af phd-studerende Jørgen Thalbitzer (N = 36) suppleres med patienter, der i undersøgelsesperioden var indlagt på udredningsafsnittet, 801 (N = 43). Diagnoserne stilles udelukkende ud fra journalmateriale.

Inklusionskriterier (for de supplerende patienter):
18-40-årige førstegangsindlagte, indlagt i mere end 14 dage som døgn- eller dagpatient i undersøgelsesperioden på afsnit 801.

Eksklusionskriterier:
Ingen
StatusAfsluttet
Periode01/01/201131/12/2011

ID: 32281753