Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

PICK1: Et nøgleprotein for udvikling af kokain og amfetamin afhængighed?

Projekt: Typer af projekter

Vis graf over relationer
Misbrug og afhængighed af psykoaktive stoffer er et stadigt stigende samfundsproblem. Der findes i dag ingen tilfredsstillende behandling til patienter, som ønsker, at komme ud af deres misbrug, og effektive lægemidler savnes. En vigtig forudsætning for udviklingen af en effektiv medicinsk behandling for misbrug af euforiserende stoffer er en forståelse af de grundliggende biologiske mekanismer, som er involveret i initieringen og vedligeholdelsen af dette misbrug. Misbrugssubstanser som kokain og amfetamin inducerer belønnende effekter, som medieres via det limbiske dopamin system. Men selv en enkelt dosis kokain efterlader varige spor i hjernen dels i form af et ændret protein udtryk og dels i form af ændret synaptisk signalering – kaldet synaptisk plasticitet. Nylige resultater tyder på, at proteinet PICK1 (’Protein Interacting with C Kinase 1”) er afgørende for reguleringen af denne synaptiske plasticitet.
Det er vores hypotese, at PICK1 har en central rolle for udvikling af afhængighed af psykostimulanser som kokain og amfetamin. I dette projekt er det målet at teste denne hypotese ved anvendelse af genetisk modificerede musemodeller med generel eller hjernespecifik inaktivering af PICK1 genet, samt ved anvendelse af ’small molecule’ PICK1 hæmmere, som vi nyligt har udviklet i laboratoriet.
Vi forventer, at projektet ikke bare vil øge forståelsen af samspillet mellem synaptisk plasticitet, afhængighed og PICK1 men også evaluere PICK1 som et muligt target i behandlingen af kokain- og amfetamin-misbrug.
Vi vil fokusere på to genetiske musemodeller: PICK1 knock-out mus, samt en konditionel hjerne PICK1 knock-out musestamme. Publicerede (og ikke-publicerede resultater fra vores gruppe har vist, at PICK1 uden for CNS har en hidtil uopdaget rolle i regulering af sekretion af metaboliske hormoner, hvorfor sammenligning af komplet knock-out med hjerne-specifik knock-out kan være af afgørende betydning for at identificere mulige samspil mellem metaboliske funktioner og effekten af psykostimulanser.
Vi vil i projektet anvende en interdisciplinær strategi, der vil søge at koble molekylære og cellulære ændringer direkte til forandringer i selekterede adfærdsparadigmer.
StatusIgangværende
Periode01/11/2008 → …
FinansieringskildeStatsligt forskningsprogram (Offentlig)
ForskningsprogramProgram of Excellence in ‘Biomolecular scaffolding’ (DKK 25 mio 2008-2013, Univ. of Copenhagen)

ID: 32287887