Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Patologiske mekanismer bag svære sindslidelser: Fra molekylær genetik til patofysiologi

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
Svær psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelser såsom skizofreni og autisme er en årsag til betydelig lidelse og invaliditet blandt individer og familier i samfundet. Disse forstyrrelser kommer oftest til udtryk allerede i ung alder og behandlingsmuligheder er yderst begrænsede, hvilket til stor del tilskrives manglende viden om forstyrrelsernes underliggende patologi og ætiologi. Det er på den ene side veldokumenteret, at forstyrrelserne har en stor genetisk komponent, men de konkrete patologiske ændringer og processer i hjernens udvikling, som i sidste ende leder til sygdomsudbrud er stort set ukendte. For nylig har ansøger sammen med andre forskere påvist, at sjældne kromosomforandringer kan føre til svære sindslidelser og udviklingsforstyrrelser. Som det første reelle gennembrud i forståelsen af grundlaget for mentale lidelser har større genetiske studier identificeret sjældne kromosomforandringer forbundet med høj risiko for svær psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelser. Et fælles træk ved disse fund er, at én forstyrrelse kan være knyttet til forskellige kromosomforandringer (genetisk heterogeneitet) og omvendt, at én kromosomforandring kan være forbundet med risiko for forskellige forstyrrelser (pleiotropi). Således har kromosomforandringer på 1q21.1, 15q11.2, 15q13.3, 22q11, 2p16.3 (NRXN1), 16p11.2 og 16p13.1 hver for sig været associeret til skizofreni, autisme, mental retardering og udviklingshæmmelse, og for nogle af forandringerne er der også rapporteret om association til epileptiske anfald og/eller opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD) (se referencer 1-19). Det fænotypiske spektrum forbundet med disse (og sandsynligvis andre) kromosomforandringer synes derfor at være bredt og involvere såvel adfærdsrelaterede/psykiske forstyrrelser, såsom ADHD og skizofreni, som også udviklingsmæssige forstyrrelser, såsom autisme og mental retardering, og neurologiske forstyrrelser som for eksempel epilepsi. Disse fund åbner en enestående mulighed for at undersøge patogenese og patologien ved svær psykisk sygdom, fordi disse opdagelser muliggør studier af menneske med genetisk identiske og definerede former psykisk sygdom, samtidigt med at vi nu kan konstruere og studere dyremodeller baseret på kromosomforandringer, der med sikkerhed vides at underligge sygdom i mennesker. Udnyttelsen af disse forskningsmuligheder vil i sidste ende muliggøre udvikling af klinisk brugbare diagnostiske redskaber og samtidig fremme udvikling af nye behandlingsmuligheder og prævention mod svær psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelser. Endvidere vil vi kunne inkorporere relevante epidemiologiske faktorer i risikoevaluering til brug inden for genetisk rådgivning. Vi har derfor fastsat projektets formål til følgende: Vi vil anvende vores opdagelser af betydningen af svære kromosomal forandringer for udvikling af svær psykisk sygdom til at: 1) Udvikle brugbare molekylære og (para-) kliniske redskaber, der skal kunne anvendes diagnostik og behandlingsovervågning på tværs af sindslidelser og udviklingsforstyrrelser.2) Udvikle algoritmer der evaluerer risiko forbundet med patologiske kromosomforandringer til genetisk rådgivning.
StatusAfsluttet
Periode01/11/201131/10/2014
FinansieringskildeIntern støtte (Offentlig)
ForskningsprogramRegion Hovedstadens Psykiatris forskningspulje

ID: 36842987