Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Patientoplevelse og effektmål i behandling af Binge Eating Disorder og overvægt: en mixed methods undersøgelse

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer
I maj 2013 blev Binge Eating Disorder (BED), på dansk tvangsoverspisning, optaget i DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) som en selvstændig diagnose1. BED er en udbredt, men overset spiseforstyrrelse med alvorlige psykiske, fysiske og sociale konsekvenser. 50.000 danskere anslås at have lidelsen og heraf har cirka 2/3 overvægt eller fedme. Mens behandling er fundet effektiv over for spiseforstyrrelsessymptomer opnås sjældent et vægttab. Almindelig overvægtsbehandling giver kun et kortvarigt vægttab og risikerer yderlige at medføre tilbagefald, fordi utilstrækkelig ernæring kan trigge overspisninger. I det europæiske diagnosesystem ICD-10, som anvendes i Danmark, er BED endnu ikke anerkendt som en selvstændig lidelse, og Sundhedsstyrelsen har givet satspuljemidler til en erfaringsopsamling på området. I den forbindelse har Ambulatorium for Spiseforstyrrelser på Psykoterapeutisk Center Stolpegård fået midler til at udvikle en ambulant, primært psykoterapeutisk behandling af patienter med moderat til svær BED. Behandlingen skal have et bifokalt fokus mod både spiseforstyrrelsessymptomer og overvægt. Der er behov for en dybdegående udforskning af patientgruppen og deres behandlingsbehov og generering af praksisnær viden om behandling og anvendelige effektmål.
Formål
Ph.d. studiet er en eksplorativ undersøgelse af BED og BED-behandling og har som formål, at få en forståelse af patientgruppen, der rækker ud over det individbundne diagnostiske øjebliksbillede og indsamle viden og erfaringer fra en behandling, der kombinerer BED- og overvægtsbehandling.
Metode
Studiet baseres på med et systematisk litteratur review af behandling. Undersøgelsen anvender et convergent mixed methods casedesign med en komplimentering af de kvantitative og kvalitative data som formål. Det kvalitative delstudie består af narrative interviews og deltagerobservationer i et gruppebehandlingsforløb. Parallelt hermed evalueres patienternes behandlingsrespons i et single group pre-post design via selvrapporteringsskemaer. Tidsrammen for datagenereringen er 1½ år. Analyser af de kvalitative og kvantitative data udføres separat og integreres i slutningen af undersøgelsen.
StatusAfsluttet
Periode01/12/201312/12/2018
URLProjektperioden bliver forlænget grundet barsel.
FinansieringskildeStatsligt forskningsprogram (Offentlig)
ForskningsprogramSatspuljemidler
Beløb2.250.000,00 Danske Kroner
Årstal2013

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Eating Disorders, Psychotherapy, Observational study

ID: 40840817