Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

PAS, et smertevurderingsskala til patienter med nedsat bevidsthedsniveau.

Projekt: Typer af projekterProjekt

Vis graf over relationer

Vi har ikke tidligere systematisk smerteregistreret patienter med nedsat bevidsthedsniveau. Derfor har der været risiko for at vi overså tegn på smerter. PAS er udviklet ud fra litteratur og egen empiri.

Formålet er, Systematisk at registrere og vurdere smerter hos den bevidsthedssvækkede patient med Glasgow Coma Score (GCS<9), samt systematisk at registrere og vurdere smerter hos den mere bevidste patient med kognitive og/eller kommunikative vanskeligheder, hvor en VAS skala ikke kan benyttes (GCS≥9)

Plan for projekt:

Face-validitet: Den umiddelbart commen-sence vurdering af om skemaet er anvendeligt og måler det det skal. ( smerter hos den bevidsthedssvækkede patient) Måden det gøres på er ved at en gruppen sygeplejersker og læger med klinisk erfaring afprøver skemaet. De samles herefter i et gruppeinterview, hvor de taler om deres erfaringer med skemaet. Construct- validitet: I hvilke udstrækning skalaen måler det den skal i forhold til den teori, der ligger bag udviklingen af skalaen. Dette gøre ved at score patienter før, under og efter en procedure som må antages om ikke at være smertefuld, så i hvert fald ubehagelig. Sensitivitet: Referere til skalens evne til at vise ændring over tid. Skalaen er opbyggget så det kun er muligt at svare ja/nej til om patienten har smerter. Det er således en ret grov skala.

 Reliabilitet: 2-4 personer score de samme patienter. Antallet skal afklares med en statistiker

StatusAfsluttet
Periode01/02/201001/12/2014
Forskningsprogram<ingen navn>

ID: 32499739