Forskning
Udskriv Udskriv
Switch language
Region Hovedstaden - en del af Københavns Universitetshospital

Opmærksomhedsprofilen hos børn med ADHD, PhD projekt

Projekt: Typer af projekterProjekt

  • Plessen , Kerstin J (Projektdeltager)
  • Åström, Maj-Brit, Center for Visuel Cognition (CVC), Institut for Psykologi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Danmark (Projektdeltager)
Vis graf over relationer
ADHD er den mest udbredte neurologiske udviklingsforstyrrelse blandt børn. Diagnosen er baseret på kliniske symptomer, mens en objektiv kortlæggelse af opmærksomheds-profilen og biologiske markører karakteriserende ADHD fortsat ikke findes. Stadig flere børn behandles med psykostimulerende medicin, men præcis viden om, hvordan psykostimulerende behandling forbedrer ADHD symptomer gennem modulation af kognitive og biologiske processer, er begrænsede.

Studiet har til formål at kortlægge den visuelle opmærksomhedsprofil ved hjælp af computerbaseret testning baseret på Theory of Visual Attention (TVA; Bundesen, 1990) og teste co-variationen med ADHD symptomer før og 12 uger efter standard behandling med methylphenidat. Ydermere undersøger vi eksplorativt de mulige biomarkører Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) og kortisol og disses relation til visuel opmærksomhedsperformance og ADHD- symptomer.

Studiet er et prospektivt 12 ugers follow-up studie med 50 medicin naïve børn (7-12 år) med ADHD og 50 raske matchede kontrol børn. Patienterne rekrutteres fra ADHD-ambulatoriet, B193, Børne- og Ungdoms-psykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg. Co-variationen mellem kognitive og biologiske mål og ADHD symptomer vil blive vurderet før og efter 12 ugers behandling med methylphenidat. De kognitive mål omfatter TVA-baseret testning (visuel opmærksomhed), CANTAB subtests; spatial working memory og reactiontimes. T.O.V.A-test (selektiv og vedholden opmærksomhed), balloon analogue risk task (Risikovillighed). Derudover spørgeskemaerne ADHD-rs (ADHD symptomer), BRIEF (eksekutive funktioner), CSHQ (søvnvaner) og WFIRS (funktionsniveau). De biologiske mål omfatter fastende blod BDNF samt spyt kortisol målt ved opvågning og i forbindelse med en akut stress situation (blodprøvetagning).
StatusIgangværende
Periode01/05/201418/09/2025

    Forskningsområder

  • Sundhedsvidenskab - Neurodevelopmental Disorders, Psychological assessment and psychometrics, Observational study

ID: 48884789